Metsähallitus haastaa muun metsäalan: Kesätyöntekijät Metsä puhuu -hankkeeseen

Tiedote 27.4.2011

Metsähallitus on päättänyt palkata vajaa tuhat nuorta kesätyöntekijää eri puolille Suomea pääasiassa metsänistutustöihin. Metsähallitus tarjoaa näille nuorille mahdollisuutta kertoa työstään Metsä puhuu -tulevaisuushankeen sivuilla sosiaalisessa mediassa. Samalla Metsähallitus haastaa muut metsäalan työnantajat vastaavalla tavalla kantamaan kortensa kekoon alan tulevaisuuden hyväksi.

Metsä puhuu -tulevaisuushanke on metsäalan yhteinen hanke alan maineen ja työvoiman saannin edistämiseksi. Hankkeen pääkohderyhmä on yläkouluikäiset nuoret ja pääkanava heidän tavoittamisekseen on sosiaalinen media. Lopullisena tavoitteena on, että metsäalan hyvä maine koko kansan keskuudessa turvataan ja luottamus alan kykyyn työllistää ja tuottaa hyvinvointia palautetaan.

Metsähallitus on Metsä puhuu -hankkeen keskeisimpiä tukijoita ja osanottajia. Niinpä Metsähallituksen metsätalouden johto on päättänyt, että kesätyöntekijämme ovat Metsä puhuu -kesätyöntekijöitä. Tämä tarkoittaa, että Metsähallitus ja kesätyöntekijöiden työnjohtajat kannustavat nuoria osana työtehtäviään kertomaan työstään Metsä puhuu -hankkeen sivuilla sosiaalisessa mediassa. Samalla Metsähallitus haastaa kaikki metsäalan työnantajat osallistumaan vastaavalla tai ehkä vielä paremmalla tavalla Metsä puhuu -hankkeeseen mukaan.

Kesätyöntekijöiden osallistuminen keskusteluun on täysin vapaaehtoista – mutta sen voi kuitenkin tehdä työajalla. Nuoret eivät ole kovinkaan tottuneita keskustelemaan sosiaalisessa mediassa omaan henkilökohtaiseen elinpiiriin kuulumattomista asioista. Keskustelua ja sanomisia ei rajoiteta, mutta nuorille annetaan kuitenkin Metsä puhuu -hankkeen ohje siitä, miten Facebookissa ylipäätään kannattaa keskustella niin työasioista kuin muustakin.

Metsähallitus perehdyttää kesätyöntekijänsä Metsä puhuu -tulevaisuushankkeen teemoihin muutenkin. Tavoitteena on antaa metsäisiä keskustelunaiheita nuoren lähipiirille muuallakin kuin töissä.

Lisätietoja:
Johtaja Hannu Jokinen, Metsähallitus, puh. 0205 64 4425  GSM 0400 290 491
Metsä puhuu –tulevaisuushanke, viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta, Suomen Metsäyhdistys, puh. 050 351 2413, sähköp. hannes.mantyranta@smy.fi
Metsähallituksen tiedote kesätyöpaikoista 15.3.:
http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/ajankohtaista/Tiedotteet2011/Sivut/Metsahallitustarjoaametsaalankesaty%C3%B6paikkojatuhannellenuorelle.aspx

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa