Metsähallitus hakee uusia eväitä Etelä-Suomen retkeilyalueiden käyttöön

Metsähallitus uusii hoito- ja käyttösuunnitelmat Teijon, Ruunaan ja Evon retkeilyalueilla. Suunnitelmissa pyritään monipuolistamaan alueiden käyttöä ja sovittamaan yhteen retkeilyn ja luonnonsuojelun sekä metsätalouden, metsästyksen ja kalastuksen tavoitteet. Suunnitelmat valmistuvat alkusyksystä 2010.

Retkeilyalueiden vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia kestävästi hyödyntämällä kävijämääriä voidaan kasvattaa, mikä edistää alueesta paikallistaloudelle koituvia hyötyjä. Jo nykyisellään alueilla on suuri merkitys seutukunnalle ja valtion retkeilyalueisiin sijoittamat eurot palautuvat moninkertaisesti takaisin paikallisena yritystoimintana ja työpaikkoina. Vasta valmistuneen selvityksen mukaan retkeilyalueiden virkityskäytön kokonaistulovaikutus paikallistaloudelle on Pohjois-Karjalan Ruunaalla 4 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutus 53 henkilötyövuotta, Varsinais-Suomen Teijolla 3,8 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutus 46 henkilötyövuotta ja Kanta-Hämeen Evolla kokonaistulovaikutus paikallistaloudelle on 2,5 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutus 31 henkilötyövuotta. (Lukuihin ei sisälly Metsähallituksen omia henkilöstökustannuksia eikä Metsähallituksen ostopalveluita.) Vuonna 2008 kirjattiin käyntejä Ruunaan retkeilyalueella yli 87 000 , Teijon retkeilyalueella yli 75 000 ja Evolla noin 50 000. Hoito- ja käyttösuunnitelmille omat verkkosivut Koko suunnittelun ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin ja hankkeen yhteistyöryhmään kootaan keskeiset alueella toimivat tahot. Verkkosivuilla esitellään suunnittelua ja sivujen kautta voi antaa palautetta. Suunnitteluun voi vaikuttaa myös osallistumalla yleisötilaisuuksiin tai avoimien ovien päiviin. Verkkosivut toimivat osoitteissa: www.metsa.fi/evosuunnittelu, www.metsa.fi/teijosuunnittelu ja www.metsa.fi/Ruunaasuunnittelu. Suunnitelmien laatiminen on osa valtioneuvoston hyväksymää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa 2008 – 2016 (METSO). LISÄTIETOJA: Ruunaan retkeilyalue: Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut: projektipäällikkö Arto Vilén, puh. 0400 725 478 puistonjohtaja Kyösti Tuhkalainen, puh. 0400 272 833 www.metsa.fi/Ruunaasuunnittelu Teijon retkeilyalue: Metsähallitus: Erikoissuunnittelija Mikael Nordström, luontopalvelut. Puh. 0400 445 234 Ympäristöasiantuntija Niklas Björkqvist, metsätalous. Puh. 040 732 4463 Puistonjohtaja Hanna Ylitalo, luontopalvelut. Puh. 040 196 6584 www.metsa.fi/teijosuunnittelu Evon retkeilyalue: Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut: projektipäällikkö Hanne Liukko, puh. 040 510 3113 puistonjohtaja Jere Rauhala, puh. 0400 825 983 Metsähallitus, Länsi-Suomen metsätalous tiimiesimies Arto Kinnunen, puh. 040 578 8714 www.metsa.fi/evosuunnittelu www.luontoon.fi -> retkeilykohteet -> retkeilyalueet Tutkimus kansallispuistojen ja retkeilyalueiden paikallistaloudellisista vaikutuksista: www.metsa.fi/ajankohtaista

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa