Metsähallitus hakee uusia eväitä Evon retkeilyalueen käyttöön

Metsähallitus aloittaa Evon retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelman uusimisen. Hoito- ja käyttösuunnitelma tähtää alueen luonto- ja kulttuuriarvot huomioivaan maankäytön ja toimintojen kehittämiseen. Suunnitelma valmistuu alkusyksystä 2010. Metsähallitus pyrkii monipuolistamaan retkeilyalueiden käyttöä. Jo nykyisellään Evon retkeilyalueella on merkitystä seutukunnalle. Vasta valmistuneen selvityksen mukaan Evon retkeilyalueen kävijöiden rahankäytön kokonaistulovaikutus paikallistaloudelle on 2,5 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutus 31 henkilötyövuotta. (Luku ei sisällä Metsähallituksen omia henkilöstökustannuksia eikä Metsähallituksen ostopalveluita.) Vuonna 2008 Evon retkeilyalueella kirjattiin noin 50 000 käyntikertaa. Alueen vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia kestävästi hyödyntämällä käyntimääriä voidaan kasvattaa, mikä edistää alueesta paikallistaloudelle koituvia hyötyjä. Suunnitelma-alue kattaa valtion retkeilyalueen lisäksi Sudenpesänkankaan ja Kotisten vanhojen metsien suojelualueet, Mustajärven tilan sekä Evon retkeilyalueesta koilliseen vuonna 2006 rantojensuojeluohjelmaan hankitun 138 hehtaarin laajuisen alueen. Lisäksi Evon toiminnallinen retkeilyaluekokonaisuus tarkastellaan virkistyskäytön osalta. Suunnitelmassa sovitetaan yhteen virkistyskäytön, luonnonsuojelun ja muun käytön, kuten metsätalouden, virkistyskalastuksen ja metsästyksen tavoitteet. Koko suunnittelun ajan sidosryhmillä ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan. Osoitteeseen www.metsa.fi/evosuunnittelu avattavilla verkkosivuilla esitellään suunnittelua ja sivujen kautta voi antaa palautetta. Suunnittelun edetessä järjestetään myös yleisötilaisuus. Suunnitelman laatiminen on osa valtioneuvoston hyväksymää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa 2008 – 2016 (METSO). Osana Metso-ohjelmaa laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelmat myös Etelä-Suomen kahdelle muulle retkeilyalueelle, Ruunaalle ja Teijoon. LISÄTIETOJA: www.metsa.fi/evosuunnittelu Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut: projektipäällikkö Hanne Liukko, puh. 040 510 3113 puistonjohtaja Jere Rauhala, puh. 0400 825 983 Metsähallitus, Länsi-Suomen metsätalous tiimiesimies Arto Kinnunen, puh. 040 578 8714 Tutkimus kansallispuistojen ja retkeilyalueiden paikallistaloudellisista vaikutuksista: www.metsa.fi/ajankohtaista

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa