Metsähallitus hyödyntää tietoverkkoja metsäyrittäjien koulutuksessa

Metsähallitus hyödyntää tietoverkkoja metsäyrittäjien koulutuksessa Yrittäjien ja heidän työntekijöidensä taidot ovat usein ratkaisevassa asemassa yrityksen ympäristö- ja laatuasioiden sekä logistiikan hallinnassa - näin myös Metsähallituksessa. Puutavaran hankintaketjun moitteeton toiminta perustuu pitkälti yrittäjien ja kuljettajien tietoihin ja taitoihin. Sopimusyrittäjien ja heidän työntekijöidensä koulutuksen järjestäminen on Metsähallitukselle urakanantajana suuri haaste. Yrittäjien ja kuljettajien vaihtuvuus on suurta, he työskentelevät ympäri maata ja heidän ammattitaitonsa vaihtelee suuresti. Kalliita metsäkoneita ei mielellään seisoteta koulutuksen vuoksi, vaikka koulutuksen merkitys ymmärretäänkin. Uusien, joustavien koulutusmenetelmien kehittäminen on välttämätöntä ja tietoverkkojen käyttö on yksi keino poistaa koulutuksen pullonkauloja. E-oppimisella tarkoitetaan sähköisten verkkojen, yleensä intranetin, käyttöä oppimispakettien jakelukanavana ja koulutukseen liittyy usein myös vuorovaikutteisuutta opettajan ja oppilaan välillä. Metsähallitus käyttää verkkoa sopimusyrittäjiensä koulutukseen todennäköisesti ensimmäisenä Suomessa. Koulutuspaketti on tarkoitettu ensisijassa uusien yrittäjien ja kuljettajien perehdyttämiseen ja sen koostuu neljästä osasta. Kolme ensimmäistä osaa keskittyy Metsähallituksen esittelyyn ja neljäs, "Yrittäjän käsikirja", antaa yksityiskohtaista tietoa työskentelystä Metsähallituksen korjuutyömailla. Jokainen osio koostuu opiskeluaineistosta ja niiden osaamista testaavasta kysymysosasta, jossa on noin 60 kysymystä. Opiskelupaketti on henkilökohtainen ja materiaali on sama sekä yrittäjille että koneenkuljettajille. Koulutuspaketti on Internetissä Metsähallituksen verkkosivuilla ja sinne pääsee yrittäjälle luovutettavan salasanan avulla. Pakettiin voi tutustua joko kotona, Metsähallituksen toimipisteissä tai vaikkapa kirjastossa; tarvitaan vain internetyhteys ja salasana. Koulutusaineisto kysymyksiä lukuun ottamatta tullaan asentamaan myös metsäkoneissa olevaan mikrotietokoneeseen ja se päivitetään sähköisesti. Koulutusaineiston käyttö on aluksi vapaaehtoista Tällä hetkellä käytössä on metsäkoneyrittäjille ja -kuljettajille tarkoitettu opetuspaketti, myöhemmin valmistuvat vastaavat koulutusaineistot kuljetusyrittäjille ja metsänhoitotöihin. Uusin teknologia ei korvaa henkilökohtaista kanssakäymistä, vaikka se onkin hyvä keino maastossa työskentelevien koulutuksen tehostamisessa. Metsässä palstalla annettu 'vierihoito' on todennäköisesti tulevaisuudessakin tehokkainta koulutusta. lisätietoja: laatupäällikkö Hannu Tolonen, puh. 0205 64 6213 korjuupäällikkö Jussi Kumpula, puh. 0205 64 6657 metsänhoitaja Ahti Weijo, puh. 0205 64 5035 kuvia metsäkoneyrittäjä Jouni Koistisesta metsäkoneessaan tutustumassa uuteen koulutusjärjestelmään saa sähköisessä muodossa Keijo Kallungilta (p. 040 536 2184). ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00090/bit0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa