METSÄHALLITUS JA JOENSUUN YLIOPISTO ALLEKIRJOITTIVAT YHTEISTYÖSOPIMUKSEN

Metsähallitus ja Joensuun yliopisto ovat päättäneet lisätä yhteistyötä. Päätös vahvistettiin Metsähallituksen pääjohtajan Jyrki Kankaan sekä Joensuun yliopiston rehtorin Perttu Vartiaisen allekirjoituksilla 23.5. Joensuussa. Yhteistyöllä pyritään Metsähallituksen toimialaan liittyvän opetuksen ja tutkimuksen edistämiseen, sekä niistä tiedottamiseen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja monimuotoisuuden turvaamiseksi.

- Kokemukset Joensuun yliopiston kanssa tehdyistä yhteistyöprojekteista ovat positiivisia. Tälläkin hetkellä on menossa tutkimushankkeita esimerkiksi luonnonsuojelualueiden ennallistamisesta ympäri Suomea. Yhteistyömahdollisuuksia on myös muun muassa Metsähallituksen käyttämän luonnonvarasuunnittelun kehittämisessä, kertoo Jyrki Kangas.

Sopimus edistää Metsähallituksen ja Joensuun yliopiston tutkimus-, opetus- ja asiantuntijayhteistyötä. Sen odotetaan parantavan yhteistä rahoituksen hankintaa sekä lisäävän kansainvälistä yhteistyötä. Sopimus on molempien osapuolien kannalta järkevä, sillä synergiaetuja syntyy resurssien yhteiskäytön ja tietovarantojen sekä -aineistojen hyödyntämisen kautta. Osapuolet voivat käytännössä hyödyntää toistensa kirjastopalveluja, tietorekistereitä, kokoelmia, laitteistoja ja välineitä yhteisten tutkimustulosten lisäksi.

Yhteistyön kehittämistä varten perustetaan yhteistyöryhmä, johon molem¬mat osapuolet nimeävät edustajansa. Työryhmä kokoaa vuosittain yhteen osapuolten yhteistyöhankkeet ja neuvottelee uusien hankkei¬den edistämisestä.


Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.