Metsähallitus ja Paliskuntain yhdistys sopivat yhteistyön tehostamisesta Pohjois-Suomessa

Metsähallitus ja Paliskuntain yhdistys sopivat yhteistyön tehostamisesta Pohjois-Suomessa Metsähallitus ja Paliskuntain yhdistys allekirjoittivat tänään Rovaniemellä sopimuksen, jonka tarkoituksena on entisestään parantaa kahden Lapin keskeisen elinkeinon, poro- ja metsätalouden, yhteistyötä ja sovittaa yhteen niiden harjoittamisedellytyksiä. Metsä- ja porotalouden yhteensovittaminen tapahtuu paliskunnittaisissa neuvotteluissa, joissa vuosittain käydään läpi alueen hakkuut ja muut metsänhoidolliset toimet sekä todetaan edellisen neuvottelun jälkeen tehdyt toimet. Samalla sovitaan, miten yhteistyö hoidetaan porotaloudelle tärkeissä kohteissa. Tavoitteena on kehittää yhdessä metsänhoitotapoja, joilla porotalouden tarpeet otetaan huomioon. Myös teiden rakentamista ja talviteiden avaamisesta ilmoitetaan etukäteen. Metsähallitus sekä Paliskuntain yhdistys ja paliskunnat tukevat tutkimuksia, joilla selvitetään porojen talvilaidunten tilaa ja erityisesti lupon määrää poronhoitoalueella.. Porotalouden karsastamille haaskoille Metsähallitus antaa poronhoitoalueella lupia ainoastaan Kainuussa, jossa haaskoissa sovitaan paikallisesti Metsähallituksen ja paikallisten paliskuntien välillä. Muualla lupia haaskojen pitämiseen annetaan vain tutkimus-, selvitys- ja suojelutarkoituksiin. Metsähallitus sitoutuu myös ottamaan porotalouden edut huomioon maata vuokrattaessa, vaihdettaessa ja myytäessä, niin ettei niiden kohteena ole porotalouden tuotantoalueet, kuten esimerkiksi erotus- tai merkintäalueet. Erityisellä poronhoitoalueella maanvaihdot, kaupat ja vuokraukset keskitetään pääsääntöisesti kaava-alueille. Kaava-alueiden ulkopuolisesta toiminnasta pyydetään paliskunnalta kirjallinen lausunto. Suojelualueiksi hankittavien yksityismaiden vaihtomaiksi kaavoittamatonta maata luovutetaan erityisellä poronhoitoalueella vain tämän alueen sisällä tapahtuvissa vaihdoissa. Virkistyskäyttöön maata myytäessä luovutuskirjaan merkitään alueen sijainti poronhoitoalueella. Turvetuotantoon otettavien soiden osalta on sovittu menettelytavasta, joka turvaa porotalouden edun huomioon ottamisen. Nyt solmittua sopimus on voimassa poronhoitoalueen valtion mailla Kainuussa, Pohjanmaalla sekä Lapissa Ylä-Lappia lukuun ottamatta. Ylä- Lapissa vastaavista periaatteista sovitaan Metsähallituksen ja alueen paliskuntien kesken. lisätietoja: puheenjohtaja Timo Hannula, Paliskuntain Yhdistys, gsm 040 764 2009 aluejohtaja Tapio Pouta, Metsähallitus gsm 040295 909 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/27/20020227BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/27/20020227BIT00190/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa