Metsähallitus ja poromiehet sovintoon Nellimin kiistassa

Metsähallitus ja kolme saamelaista poromiestä Inarin Nellimistä ovat sopineet eri oikeusasteisiin ja YK:n ihmisoikeuskomiteaan asti edenneen kiistansa. Metsähallituksen ja Kalevi, Eero ja Veijo Paadarin kesken solmitussa sopimuksessa on määritelty Nellimissä sijaitsevilta valtion mailta alueet, missä Metsähallitus harjoittaa metsätaloutta ja toisaalta missä hakkuita ei suoriteta seuraavan 20 vuoden aikana. Samalla sopimuksella molemmat osapuolet päättävät kaikki oikeustoimet toisiaan kohtaan.

Sopimus päättää myös asian käsittelyn YK:n ihmisoikeuskomiteassa, koska Paadarit peruuttavat ihmisoikeuskomitealle asiasta tekemänsä valituksen. Vuonna 2005 aloitetut oikeustoimet ovat perustuneet Paadarien näkemykseen, jonka mukaan Metsähallituksen toimet porojen laidunalueilla heikentävät oleellisesti vapaaseen laidunnukseen perustuvan poronhoidon kannattavuutta Nellimin alueella. Paadarit ovat pelänneet, että hakkuut jatkuessaan päättävät Nellimin yhteisöllisen poronhoidon. Tämän vuoksi Paadarit vaativat oikeudelta, että metsänhakkuut kielletään Inarin Nellimissä sijaitsevilla tärkeillä talvilaitumilla. Riidan keskeisenä kysymyksenä on siten ollut talvilaidunten riittävyys. Metsähallitus on pitänyt vaatimuksia aiheettomina. Lapin käräjäoikeus hylkäsi runsas vuosi sitten Paadareiden kanteen jonka jälkeen he valittivat asiasta Rovaniemen hovioikeuteen. Osapuolten sovittua nyt asiasta ja hovioikeuden vahvistaessa tämän sopimuksen päättyy riita-asian käsittely kaikissa oikeusasteissa. Sopimuksen mukaan Metsähallitus pidättäytyy hakkuista aiemmin käsittelemättömissä metsissä 20 vuoden ajaksi. Metsätaloudellisesti käsiteltyjä metsiä voidaan hakata ja hoitaa lähes normaalisti sovintosopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla. Sopimus koskee normaaleja metsätaloustoimia. Kolttalain mukaista puiden ottamista ja maankäyttöä sopimus ei rajoita, ei myöskään muun muassa kalastusta, metsästystä tai maastoliikennettä. Molemmat osapuolet pitävät sopimusta merkittävänä. ”Olemme hyvin tyytyväisiä että pääsimme sopimukseen, joka mahdollistaa perinteisen poronhoidon jatkumisen Nellimissä. Poronhoito on meille elämäntapa ja voimme nyt hyvillä mielin palata yksin sen pariin”, Kalevi Paadar sanoo. ”Metsähallituksen kannalta sopimus turvaa työrauhan ja takaa, että voimme jatkaa metsätalouden harjoittamista rajoitetusti myös Nellimin alueella. Tämä on hyvä kompromissiratkaisu”, sanoo metsätalouspäällikkö Pertti Heikkuri Metsähallituksesta. Saamenkieliset (pohjois- ja koltansaame) tiedotteet löytyvät www.metsa.fi saamenkielisiltä sivuilta. Lisätietoja: Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, Metsähallitus, GSM 040 570 9307 Metsätalouspäällikkö Pertti Heikkuri, Metsähallitus Ylä-Lappi, GSM 0400 296 613 Aluejohtaja Kirsi-Marja Korhonen, Metsähallitus, GSM 0400 300 861 Paadarien puolesta: Asianajaja Johanna Ojala, GSM 0400 879711

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.