Metsähallitus kartoittaa huonosti tunnettuja lajiryhmiä Etelä-Suomen lehdoissa

TIEDOTE 25.6.2007

Tänä kesänä eteläsuomalaisen suojelualueen lehdossa saattaa tavata sammal-, jäkälä-, nilviäis- tai kovakuoriaistutkijan.

Metsähallituksen luontopalvelut on aloittanut ympäristöministeriön rahoittaman mittavan lajistoselvityshankkeen maastotyöt Etelä-Suomen lehdoissa. Osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa METSOa selvitetään kymmenien suojelualueiden lehtojen sammal-, jäkälä-, nilviäis- (etanat ja kotilot), kovakuoriais- ja kääpälajistoa. Syksyllä tutkittavia kääpiä lukuun ottamatta muiden lajiryhmien maastotyöt ovat jo täydessä käynnissä.

- Hankkeen tavoitteena on saada tietoa lajistosta lähinnä lehtojen hoidon suunnittelua varten, kertoo suojelubiologi Terhi Korvenpää Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluista. Eri lajiryhmät reagoivat hoitotoimiin, kuten kuusten poistoon, eri tavoin, ja on tärkeää, ettei jonkin lajiryhmän suosimisella tuhota elinympäristöä muilta lajiryhmiltä.

Lajistotiedolle on tarvetta myös muun muassa lajien uhanalaisuuden arvioinnissa.

- Perinteisesti kartoitusten kohteena ovat olleet selkärankaiset eläimet ja putkilokasvit, vaikka näiden ryhmien osuus on alle kymmenen prosenttia Suomen koko lajimäärästä. Luonnon monimuotoisuuden suojelun perustaksi tarvitsemme tietoa myös vaikeammin löydettävistä ja tunnistettavista lajeista, joiden koko ei usein ole montaakaan millimetriä, toteaa lajistoselvityshanketta koordinoiva suojelubiologi Kaisa Junninen.

Valtaosa kesän tutkimusalueista sijaitsee Lounais-Suomessa, Hämeessä ja Uudellamaalla, mutta yksittäisiä kohteita on aina Savossa ja Pohjois-Karjalassa saakka.

Elokuussa alkaa Metsähallituksen lajistoselvitysten toinen osahanke, jossa selvitetään mäntymetsien kääpälajistoa. Kääpäselvityksen maastotyöt kattavat koko Suomen, ja niitä tehdään lumien tuloon saakka.


Lisätietoja:
Suojelubiologi Terhi Korvenpää, p. 050 373 8912 (lehtokohteet)
Suojelubiologi Kaisa Junninen, p. 040 593 0308 (lomalla 2.-15.7.) (koko hanke, kääpäkohteet)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@metsa.fi

Toimittajien on mahdollista seurata maastotöiden etenemistä, yhteyshenkilö Terhi Korvenpää.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.