Metsähallitus kartoittaa ja vaalii Lapin kulttuuriperintöä

Metsähallituksen luontopalveluiden tehtävänä on luonnonsuojelun ohella erämaa- ja suojelualuei-den kulttuuriperinnön vaaliminen. Useiden alueiden esihistorialliset muinaisjäännökset ja historial-lisen ajan kohteet tunnetaan kuitenkin vielä puutteellisesti. Metsähallituksen Lapin luontopalvelut inventoi tänäkin kesänä useiden tällaisten alueiden kulttuuriperintökohteita.

Tulevana maastokautena kartoitetaan ihmisen toiminnan merkkejä Inarijärven retkeilyalueella, Ra-nuan Soppanassa ja Simojärvellä sekä Tuntsan erämaa-alueella Sallassa ja Savukoskella. Pienialai-sempia inventointeja tehdään Enontekiön Salmivaarassa, Savukosken Soklissa sekä useilla luonnon ennallistamiskohteilla. Erityisen mielenkiintoisia tuloksia odotetaan Tuntsan erämaa-alueelta ja Soppanasta, joista ei tunneta ennestään ainuttakaan muinaisjäännöstä. Inarijärven alueella arkeolo-git sen sijaan ovat liikkuneet jo yli sadan vuoden ajan, ja sieltä tiedetään kymmeniä esihistoriallisen ja historiallisen ajan kohteita. Rannoilla ja saarissa on kuitenkin vielä paljon käymättömiä alueita, joita nyt tehtävässä inventoinnissa tarkastetaan.

Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla tehdään myös muinaisjäännösten kaivaustutkimuksia. Ou-lun ja Helsingin yliopistojen arkeologit tutkivat useita kohteita eri puolilla Pohjois-Lappia.

Kaikkien inventointialueiden muinaisjäännöksistä ja muista vanhoista kohteista otetaan mielellään tietoja vastaan. Yhteyttä voi ottaa kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija Pirjo Rautiaiseen, p. 040 5081673 tai sähköpostitse pirjo.rautiainen@metsa.fi.

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Pirjo Rautiainen puh 040 580 1673 tai pirjo.rautiainen@metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit