Metsähallitus peruskorjaa metsäteitä ja tehostaa tieinvestointien kohdentamista

Tiedote 4.6.2009

Metsähallituksen tieinvestointien suunnittelua ja kohdentamista on tehostettu ottamalla käyttöön uusia menetelmiä ja sovelluksia. Niiden avulla tieinvestoinnit ja teiden peruskunnostukset pystytään kohdistamaan entistä tarkemmin puukuljetusten kannalta keskeisille tieosuuksille. Nykyaikainen metsäteollisuus vaatii ympärivuotisen ja hyvin aikataulutetun raaka-ainehuollon. ”Metsähallitus huolehtii itse puun korjuusta ja kuljetuksesta metsästä jalostuslaitoksille, joten hyväkuntoinen metsätieverkosto on toiminnallemme ensiarvoisen tärkeä. Samalla se palvelee myös metsien virkistyskäyttöä”, kertoo Metsähallituksen hankintajohtaja Jussi Kumpula. Metsähallitus on käyttänyt vuosittaisen metsäteiden hoitoon liittyvän panostuksen lisäksi parin viime vuoden aikana 9-11 miljoonaa euroa vuodessa metsäteiden ja siltojen rakentamiseen sekä peruskorjaamiseen. ”Tälle vuodelle on suunniteltu noin 10 miljoonaa euroa teiden peruskorjauksiin ja kunnostuksiin. Merkittävänä puuntoimittajana kehitämme ja olemme mukana monissa metsäteihin liittyvissä kehittämishankkeissa”, kertoo Kumpula. Tiestöön liittyvillä kehittämisprojekteilla haetaan uusia ratkaisuja teiden ja siltojen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Tieverkkosuunnittelulla määritetään entistä tarkemmin puukuljetusten kannalta merkittävät tiet ja valitaan kuntokartoitukseen tulevat tieosuudet. Kuntokartoituksella selvitetään kunnostustarpeet. Tieinvestointien kannattavuuden arviointiin ja niiden keskinäiseen vertailuun on kehitetty oma laskentaohjelma. Peruskunnostusten täsmäsuunnittelulla lisätään kustannussäästöjä. Suunnittelussa on käytetty muun muassa video-ja stillkuvatulkintaa ja GPS-paikannusta, maatutkausta sekä pudotuspainolaitteita. Täsmäsuunnittelun avulla kantavuuden ja kuivatuksen parantamistoimenpiteet pystytään kohdistamaan entistä täsmällisemmin sellaisiin kohtiin kunnostettavaa tieosuutta, jossa niille on eniten tarvetta. Metsähallituksen hallinnoimia metsäteitä on noin 34 000 kilometriä. Lisäksi Metsähallitus on osakkaana 5000 yksityistiessä. 1970- ja 80-luvulla rakennettu metsätieverkosto on rakennettu pienemmille puutavara-autoille ja kuljetusmäärille ja myös talvien lauhtuminen ja lyheneminen asettavat teille lisää vaatimuksia. Pääosin metsätieverkosto on jo riittävän kattava, joten painopiste on teiden peruskorjauksessa sekä kunnossapidossa. Tieinvestointiohjelmaan kuuluu myös siltojen kunnostuksia. ”Tieverkoston ylläpito ja tieinvestoinnit tarjoavat vuosittain runsaasti työtä paitsi Metsähallituksen omalle väelle niin myös kymmenille urakoitsijoille ja heidän palveluksessaan oleville henkilöille”, muistuttaa Kumpula. Lisätietoja Hankintajohtaja Jussi Kumpula, puh. 0205 64 6657, GSM 0400 388 614 Projektipäällikkö Ari Siekkinen, puh. 0205 64 7712, GSM 0400 292 131

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.