Metsähallitus saavutti tavoitteensa

Metsähallitus saavutti tavoitteensa Metsähallitus saavutti vuonna 2001 taloudelliseen tulokseen ja yhteiskunnallisiin tehtäviin liittyvät tavoitteensa. Liikevaihto oli 235 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2000 oli 227 miljoonaa. Tilikauden voitto oli 67 miljoonaa euroa missä oli kasvua runsas miljoona euroa. Tulos ylitti maa- ja metsätalousministeriön asettaman tavoitteen noin 3,5 miljoonalla eurolla. Metsähallitus tulouttaa voitosta valtiolle 44 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tulos perustuu eduskunnan ja maa- ja metsätalousministeriön asettamiin tavoitteisiin, joiden mukaan Metsähallituksen toiminnan tulee olla kaikin puolin kestävää. Metsähallituksen tulos tehdään pääasiassa metsätaloudessa jonka osuus Metsähallituksen liikevaihdosta on noin 90 prosenttia. Metsätalouden tulosalue jäi hieman tavoitteestaan. "Koska kiinteistöjen myyntivoittoja kertyi ennakoitua enemmän päästiin koko liikelaitoksen tasolla asetettuihin tavoitteisiin ja hieman ylikin", toimitusjohtaja Jan Heino sanoo. Muista liiketoiminnan tulosalueista Heino kertoo Laatumaan ja Villin Pohjolan ylittäneen tulostavoitteensa. Tytäryhtiöistä Forelia Oy jäi tulostavoitteestaan, mutta teki olosuhteisiin nähden kohtuullisen tuloksen. Konsulttiyhtiöt Metsähallitus Consulting Oy sekä Indufor Oy kärsivät alan kysynnän puutteesta ja siksi niiden tulos jäi suunniteltua heikommaksi. Kuluvaa vuotta koskevaa tulosta on Heinon mukaan vielä vaikea ennustaa. Tämä johtuu lähinnä yleisestä talouskehityksestä ja siihen liittyvistä metsäteollisuuden markkinanäkymistä. Alkuvuoden kehityksen perusteella näyttää siltä että sovittuihin tulostavoitteisiin ylletään myös tänä vuonna. Metsähallitus hoiti myös yhteiskunnalliset velvoitteensa eduskunnan ja ministeriöiden asettamien tavoitteiden mukaisesti. Luonnonsuojelutehtäviin ja retkeilypalveluiden tuottamiseen käytettiin vuonna 2001 kaikkiaan 26,2 miljoonaa euroa. Luonnonsuojelualueiden peruspalveluja kehitettiin useiden EU-hankkeiden kautta. Syötteen kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelu eteni osana Syötteen Life-projektia ja luontokeskuksen rakentaminen aloitettiin. Savonlinnaan avattiin Nestori - Saimaan luontokeskus ja Vaasaan valmistui Merenkurkun luontonäyttely. Kaikkiaan vuoden 2001 lopussa Metsähallituksella oli 19 palvelupistettä, joissa vieraili viime vuoden aikana yhteensä 564 000 kävijää. Kansallispuistojen yhteenlaskettu käyntimäärä oli 852 000 käyntiä. Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijätutkimuksia jatkettiin. Vuonna 2001 kävijätutkimukset aloitettiin kaikkiaan kuudella alueella. Metsähallitus hoiti myös vastuullaan olevien uhanalaisten eläin- ja kasvilajien kuten saimaannorpan, maakotkan ja muuttohaukan valtakunnallisen seurannan ja hoidon. Venäjän lähialueyhteistyötä kehitettiin aktiivisesti ja Metsähallitus osallistui myös Suomen ja Viron luonnonsuojeluyhteistyöhön. Valtioneuvoston vahvistamasta tilinpäätöksestä on myös maa- ja metsätalousministeriön tiedote osoitteessa www.mmm.fi/tiedotteet2/tiedote.asp?nro=834 Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jan Heino (kello 15.00 asti), p. 0205 64 4201 Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, p. 0205 64 4224 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/18/20020418BIT00920/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/18/20020418BIT00920/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.