Metsähallitus selvittää mahdollisuuksiaan energialiiketoiminnassa

Tiedote 12.11.2007

Metsähallitus käynnistää vuoden 2008 alussa selvitystyön tulevaisuuden roolistaan energialiiketoiminnassa.

- Metsähallituksella on hallussaan hyvin merkittäviä bioenergian tuotantoon soveltuvia luonnonvaroja, kuten puu- ja turvevarannot sekä potentiaaliset tuulivoimaloiden sijaintipaikat. Näiden energiamuotojen hyödyntäminen on looginen jatkumo Metsähallituksen metsien ja muiden luonnonvarojen käytön liiketoiminnoille, sanoo liiketoimintaportfolion johtaja Ilmo Kolehmainen Metsähallituksesta.

Uusiutuvien energiamuotojen käytölle asetettavat tavoitteet vuoteen 2020 mennessä ovat erittäin haasteelliset. Energian säästämisen ja mahdollisen lisäydinvoiman rakentamisen ohella Suomessa on tarve panostaa merkittävästi bioenergiaan.

- Selvitystyössä määrittelemme tavoitteemme ja toimintapolitiikkamme bioenergian tuotannossa. myös tuulivoiman osalta. Tuulivoiman kannalta mielenkiintoisimmat kohteet sijaitsevat Metsähallituksen hallinnassa olevilla yleisillä vesialueilla, sanoo Kolehmainen.

Energiayhtiöt, jotka suunnittelevat investointeja tuulivoimaan, ovat osoittaneet mielenkiintoa Metsähallituksen hallinnassa olevia vesialueita kohtaan. Metsähallitus ottaa selvitystyössään huomioon myös ympäristöministerien tuoreet kannanotot tuulivoimatuotannon merkittävästä kasvattamisesta.

Selvitystyön on määrä valmistua kesäkuussa 2008.

Lisätiedot:
Liiketoimintaportfolion johtaja Ilmo Kolehmainen, puh. 0205 64 4275, 040 555 2380
Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, puh. 0205 64 4224, 040 570 9307

Metsähallitus-konserni on monialayritys, jonka liiketoiminta-alueita ovat metsätalous, maa-aineksen jalostus ja myynti, lomatontteihin painottuva kiinteistötoiminta, taimi- ja siementuotanto, luonto- ja erämatkailupalvelut sekä julkisia hallintopalveluja tuottava luontopalvelut.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit