Metsähallitus vaatii metsäyhtiöiltä 159,4 miljoonan euron kartellikorvauksia

Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11

Metsähallitus on jättänyt puukartelliasiassa 12.12.2011 täydennetyn kanteen Helsingin käräjäoikeudelle. Metsähallitus vaatii Stora–Ensoa, Metsäliittoa ja UPM-Kymmeneä korvaamaan puumarkkinoilla vallinneen kartellin Metsähallitukselle aiheuttaman vahingon. Ulkopuolisiin selvityksiin perustuen Metsähallitus vaatii kärsimästään kartellivahingosta yhtiöiltä ensisijaisesti yhteisvastuullisesti 159,4 miljoonan euron korvauksen, lisättynä koroilla.

Markkinaoikeus totesi 3.12.2009 päätöksessään kyseisten metsäyhtiöiden syyllistyneen kiellettyyn hintayhteistyöhön vuoden 1997 ja alkuvuoden 2004 välisenä aikana. Selvitysten mukaan Metsähallitus kärsi kartellin vaikutuksista myös vuotta 2005 koskeneissa puukaupoissa.

Markkinaoikeuden päätöksen mukaan ko. yhtiöiden edustajat olivat kilpailunrajoituslain vastaisesti mm. paljastaneet toisilleen tietoja Metsähallituksen kanssa käymiensä yhtiökohtaisten neuvottelujen tilanteesta ja sisällöstä. Kartelli oli valtakunnallinen, kattaen käytännössä 100 % kuitupuun markkinasta ja noin 80 % kaiken raakapuun markkinasta.

Metsähallitus on Suomen suurin yksittäinen puunmyyjä. Sen markkinaosuus kotimaan puukaupasta oli ko. vuosina noin 8 %.

Metsähallituksen puukauppa on luonteeltaan erilaista kuin puumarkkinoiden muilla toimijoilla. Metsähallitus myy puut toimituskaupoilla. Tämä ns. porttihinta sisältää varsinaisen puun lisäksi myös puun korjuun, kuljetuksen ja koko toimitusketjuun sisältyvän palvelun. Pääjohtaja Jyrki Kankaan mukaan Metsähallituksen kärsimä kartellivahinko kohdistuu siis koko toimituskaupan hintaan, koska muista hinnoista Metsähallitus ei ole neuvotellut.

Kartellivahingon arvioimiseksi Metsähallitus pyysi selvitykset kolmelta riippumattomalta kilpailun talouden ja metsäekonomian asiantuntijalta. Ekonometriset selvitykset on laadittu eri lähdeaineistoista osin eri menetelmin ja näin on pyritty muodostamaan mahdollisimman objektiivinen ja oikea käsitys kartellivahingon suuruudesta. Pääjohtaja Kankaan mukaan eri selvitysten pohjalta tehtävät johtopäätökset kartellin aiheuttamasta vahingosta Metsähallitukselle ovat kuitenkin hyvin yhdensuuntaiset.


Lisätietoja:

Pääjohtaja Jyrki Kangas, p. 0205 644201
Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, p. 040 570 9307

 

Metsähallitus on luonnonvara-alan palveluja tuottava valtion liikelaitos, jolla on liiketoimintaa ja julkisia hallintotehtäviä. Toimialueeseemme kuuluvat metsätalous, luonnonsuojelu- ja valtion retkeilyalueiden hoito, retkeilypalvelut, luontomatkailuliiketoiminta, metsästys- ja kalastus valtionmailla, maa-aineksen jalostus ja myynti, maakauppa- ja maanvuokrausliiketoiminta, sekä taimi- ja siemenliiketoiminta. Luonnonvarojen kestävä ja ympäristötietoinen käyttö sekä suojelu on ollut Metsähallituksen toimialana jo 150 vuoden ajan. Toimintamme perustana on valtionmaiden tuloksellinen kokonaishallinta, ja asiakkaitamme ovat niin kansalaiset kuin suuryrityksetkin.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit