Metsähallitus vahvisti Pyhä-Luoston kansallispuiston järjestyssäännön

Metsähallitus on vahvistanut Pyhä-Luoston kansallispuiston järjestyssäännön. Sen tavoitteena on ohjata puiston virkistyskäyttöä siten, että kasvava kävijämäärä voi nauttia puiston hienosta luonnosta tulevinakin vuosina ja samalla turvataan luontoarvojen säilyminen. Järjestyssäännön määräykset noudattavat ympäristöministeriön tämän vuoden keväällä vahvistaman Pyhä-Luoston kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman periaatteita.

Kansallispuiston vyöhykejako ja niihin liittyvät leiriytymis-, tulenteko- ja liikkumismääräykset ovat säilyneet lähes ennallaan. Kansallispuistossa voi liikkua omin voimin kaikkialla muualla paitsi Isokurun rajoitusvyöhykkeellä, jossa saa liikkua ainoastaan merkityillä reiteillä. Polkupyöräily on sallittua tarkoitusta varten osoitetuilla reiteillä. Lyhytkestoinen leiriytyminen on nyt sallittua rajoitusvyöhykettä lukuun ottamatta kaikkialla. Suositus kuitenkin on, että retkeilijät leiriytyisivät vain taukopaikkojen läheisyydessä. Virkistys- ja rajoitusvyöhykkeellä tulen saa tehdä ainoastaan rakennetuilla tulipaikoilla.

Pyhä-Luoston kansallispuistossa suhtaudutaan kestävään luontomatkailuun myönteisesti. Metsähallitus tavoittelee yhteistyösopimuksia huollettujen tulipaikkojen ja tupien käytöstä matkailu- ja ohjelmapalveluyrittäjien kanssa. Ratsastusta sekä koiravaljakko- ja poroajelua varten voidaan osoittaa tarvittaessa matkailuyrittäjien käyttöön reittejä puiston virkistyskäyttövyöhykkeelle Pyhäjoen ja Huttuloman väliselle alueelle.

Pyhä-Luoston kansallispuiston perustamisen yhteydessä säädettyjä metsästysrauhoitusalueita lukuun ottamatta paikkakuntalaisilla on edelleen oikeus metsästää oman kuntansa alueella. Kalastus on sallittua kalastuslain mukaisesti onkimalla, pilkkimällä, läänikohtaisella viehekortilla tai Metsähallituksen myöntämällä kalastusluvalla. Poronhoito ja siihen liittyvät tehtävät ovat sallittuja edelleen koko kansallispuiston alueella.

Itä-Lapissa sijaitseva Pyhä-Luoston kansallispuisto on käyntimäärillä mitattuna Suomen viidenneksi suosituin kansallispuisto. Sinne tehdään vuosittain noin 100 000 käyntiä ja käyntimäärän odotetaan kasvavan tulevina vuosina edelleen. Kansallispuisto on Pyhä-Luoston matkailualueen keskeinen vetovoimatekijä.

Metsähallitus uusii tämän vuoden aikana neljän Lapin kansallispuiston järjestyssäännöt. Urho Kekkosen kansallispuiston järjestyssäännön vahvistaminen on loppusuoralla. Pallas-Yllästunturin sekä Lemmenjoen kansallispuiston järjestyssäännöt annetaan sen jälkeen, kun viimeistelyssä olevat hoito- ja käyttösuunnitelmat alueille vahvistetaan ympäristöministeriössä. Vahvistetut järjestyssäännöt ovat kokonaisuudessaan luettavissa Metsähallituksen internet-sivuilla www.luontoon.fi tai www.metsa.fi.

Lisätietoja:
Joel Erkkonen
puistonjohtaja
Pyhä-Luoston kansallispuisto
puh. 040 5308693
e-mail: joel.erkkonen@metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.