Mielenkiintoisia kulttuuriperintölöytöjä Metsähallituksen Lapin inventoinneissa

Metsähallituksen menneen kesän kulttuuriperintöinventoinneissa löytyi erityisen hienoja kohteita Tsarmitunturin erämaa-alueelta ja Urho Kekkosen kansallispuistosta. Löydösten perusteella Tsarmi on varmasti ollut antoisa metsästysalue aina esihistorialliselta ajalta asti. Menneestä elämästä kertovat alueelta löytyneet pyyntikuopat ja asuinpaikat. Laajin, kymmenen pyyntikuopan järjestelmä on aikoinaan kaivettu Kolttakurun hiekkaiseen maaperään. Kivijoen rannan tulisijan jäännökset ja hiekkaan hautautunut kvartsikaavin kertovat kivikauden ihmisen leiriytyneen paikalle. Myöhempää asutusvaihetta edustaa Talasjärven Lompoloiden rannan rautakauden tai historiallisen ajan asuinpaikka. Kopsusjärveltä Urho Kekkosen kansallispuistosta löytyi hyvin laaja ja todennäköisesti pitkään käytössä ollut kivikautinen asuinpaikka. Kvartsista tehtyjä esineitä ja niiden työstössä syntyneitä sirpaleita löytyi järven ja viereisen lammen rannoilta. Hieno löytö oli etenkin kivisepän valmiiden ja keskentekoisten kvartsikaavinten pieni varasto. Elantonsa asukkaat saivat kalaisasta Kopsusjärvestä ja peuroja kuopilla metsästämällä. Lähistöllä onkin useita pyyntikuoppia. Uusia merkkejä esihistoriallisen ihmisen toiminnasta kansallispuistossa havaittiin myös Luulammilta ja Kaptukaislammilta. Eteläisemmiltä inventointialueilta ei viime kesänä löydetty esihistoriallisia kohteita, mutta yhtä merkittäviä ovat historiallisen ajan jäljet. Ketä lieneekään kirjainten PH, PK, KM ja KW takana ja millä asialla he ovat olleet Kaihuanvaaralla vuonna 1888? Tuolloin he veistivät pilkan vaaran rinteen mäntyyn ja kaiversivat siihen nimikirjaimensa ja vuosiluvun. Mänty seisoo yhä vankkana sijoillaan kylläkin kaarnansa jo menettäneenä. Metsähallituksen Lapin luontopalvelut inventoi menneenä kesänä kulttuuriperintöä useilla alueilla Lapissa. Arkeologisia kohteita etsittiin ja rakennusperintöä katsastettiin edellä mainittujen lisäksi Pomokairan Natura-alueella Sodankylässä, Kivaloilla Rovaniemellä sekä Lemmenjoen kansallispuistossa Inarissa. Alueet inventoitiin hoito-, käyttö- ja toimenpidesuunnittelun tausta-aineistoksi. Paikallisilta alueiden tuntijoilta saatujen vihjeiden avulla inventoinnit onnistuivat erinomaisesti. Metsähallitus kiittää kaikkia inventointeja avustaneita ja jatkaa Lapin kulttuuriperinnön kartoittamista taas ensi kesänä. Lisätietoja: Metsähallitus, kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija Pirjo Rautiainen, puh. 040 5081673, pirjo.rautiainen(at)metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Multimedia

Multimedia