Minkin tehopyynti on lisännyt pesivien saaristolintujen lukumääriä eteläisellä Saaristomerellä

Tiedote 23.7.2009 Metsähallitus on jatkanut minkinpoistoa Saaristomeren kansallispuistossa: Metsähallitus on yhteistyössä paikallisten metsästäjien kanssa tehopyytänyt minkkejä sekä kansallispuistossa että sen yhteistoiminta-alueella Kemiönsaaren Vänön eteläisessä saaristossa syksystä 2006 alkaen. Tämän kesän lintulaskennat osoittavat minkin vähentämisen näkyvän nopeasti ulkosaariston lintukantojen lisääntymisenä. Tavoitteena on ollut minkkeistä vapaan alueen perustaminen ja ylläpito sekä pesivien saaristolintukantojen suojelu.

Minkin pyynnin tulokset ovat olleet rohkaisevia. Vajaassa kolmessa vuodessa alueelta, joka kattaa noin 60 ulkosaariston puutonta luotoa, on pyydetty 75 minkkiä. Pyynti on ajoittunut syksyyn ja kevääseen. Alueen linnusto laskettiin vuonna 2006 ennen minkinpyynnin aloittamista ja uudestaan tänä keväänä ja kesänä. Pesivien kahlaajien parimäärä on kasvanut 46:sta 86:een sekä lapin- ja kalatiirojen parimäärä 145:stä 259:ään. Erityisen huikea kannankasvu on ollut pilkkasiivellä (kahdesta yhdeksään paria) ja tukkasotkalla (yhdestä 14:sta pariin) sekä puolisukeltajasorsilla (seitsemästä 23:een paria). ”Minkin pyynnin vaikutukset lintukantoihin ovat olleet näin merkittäviä, koska alue on ollut riittävän laaja ja pyynti tehokasta. Asiaa on edesauttanut myös se että olemme saaneet luvan minkinpyyntiin yksityisten maanomistajien alueilta, mistä olemme erityisen kiitollisia”, sanoo Metsähallituksen erikoissuunnittelija Mikael Nordström. Metsähallitus on tehopyytänyt minkkejä jo 1990-luvulta alkaen Länsi-Turunmaan ulkosaaristossa Nauvossa ja Korppoossa. Näin ollen laajat alueet Saaristomeren eteläreunalla ovat nykyään minkeistä vapaita alueita. Muutokset lintukannoissa ovat näillä alueilla olleet samankaltaisia kuin Vänön ulkosaaristossa. Tulokset osoittavat että minkin hävittäminen tietyiltä alueilta saaristossa on mahdollista, ja että jotkin lintukannat reagoivat siihen nopeasti. Minkin pyynti voi siis hyvin järjestettynä edistää saaristoalueiden linnustonsuojelua. Minkki (Mustela vison) on vieraslaji Suomessa ja Euroopassa. Lajia alettiin tuoda turkistarhoille Pohjois-Amerikasta 1920-luvulta alkaen. Tarhoilta karanneet yksilöt muodostivat muutamien vuosikymmenten jälkeen villiintyneen populaation Suomeen ja 1970-luvulle tultaessa laji oli levinnyt koko maahan, ulkosaaristoa ja pohjoisinta Lappia myöten. Minkki on keskikokoinen näätäeläin, jonka ravintoa ovat mm. kalat, pikkunisäkkäät ja linnut. Erityisesti saaristoympäristöissä minkin saalistus on aiheuttanut pesiville lintukannoille suurta haittaa. Vänön minkkiprojektista kertova näyttely on esillä Söderlångvikin kartanossa, Amos Andersonintie 2, Dragsfjärd, Kemiönsaari. Auki joka päivä klo 11-18 elokuun loppuun ja syyskuussa viikonloppuisin. Lisätietoja: erikoissuunnittelija Mikael Nordström, Metsähallitus (linnustovaikutukset), puhelin 0400-445234, saaristolaismetsästäjä Tommy Arfman (minkin metsästys), puhelin 040-5891799.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.