Morenia Oy: Kaoliinihanke Puolangalla käynnistymässä

Morenia Oy hakee maa-aineslupaa kaoliinisaven hyödyntämiseksi Puolangan Pihlajavaarassa. Kaoliinisavi on kotimainen raaka-aine, jota esiintyy Suomen maaperässä paikoittain runsaasti. Kaoliinia käytetään mm. paperin valmistuksessa, keraamisessa teollisuudessa ja rakennustuoteteollisuudessa. Viime aikoina kaoliinin käyttöä on tutkittu myös betoniteollisuuden tarpeisiin. Morenia on yhdessä Kainuun Etu Oy:n kanssa tutkinut mahdollisuuksia aloittaa kaoliinisaven hyödyntämisen Kainuussa. Lupahakemuksen Morenia jättää Puolangan kunnalle syyskuun loppupuolella. Testausten ja pilotoinnin jälkeen tuotannollinen toiminta on arvioiden mukaan mahdollista aloittaa aikaisintaan vuonna 2013.

Maamme merkittävimmät kaoliinivarannot esiintyvät Puolangalla. Geologian tutkimuskeskuksen tekemän arvion mukaan Puolangan kaoliinivarannot ovat kaikkiaan jopa 35 milj. tonnia, ja esiintymiä on lukuisia eri puolella kuntaa. Esimerkiksi Pihlajavaarassa sijaitsevaa esiintymää on hyödynnetty aikoinaan jo ennen toista maailmansotaa Partek Oy:n ja Paraisten Kalkki Oy:n toimesta.

Kaoliinisavea voidaan hyödyntää rikasteena, ja jotkin käyttösovellukset edellyttävät kaoliinin polttamista. Kaoliinisaven jalostaminen vaatii suhteellisen korkeita lämpötiloja, mutta polttoprosessissa voidaan hyödyntää nykyisin myös biopolttoainetta. Kainuussa se luontaisesti tarkoittaisi metsäenergiaa. ”Poltetun lopputuotteen hiilijalanjälki on vain noin neljäsosa muihin markkinoilla oleviin vastaaviin tuotteisiin verrattuna. Kaoliinin hyödyntämiseksi on viime vuosina kehitetty uudentyyppistä tuotantoteknologiaa, ja materiaalitutkimuksen kautta kaoliinille näyttää ilmaantuvan uusia käyttökohteita”, kertoo projektipäällikkö Tuomo Pikkarainen Moreniasta.

Kaoliinituotannon aloittamisella on aluetaloudellisia vaikutuksia. Tuotannon käynnistyminen tukee paikallista työllisyyttä. ”Uusia työpaikkoja avautuu raaka-aineen nostoon, logistiikkaan ja tuotteiden jalostukseen. Alkuvaiheessa tämä merkitsee 10–15 henkilötyövuoden lisäystä ja jatkossa mahdollisesti 20–30 henkilötyövuotta” summaa Morenian toimitusjohtaja Eero Moilanen.

Lisätiedot:

Morenia Oy, toimitusjohtaja Eero Moilanen puh. 0400 586 420
Morenia Oy, projektipäällikkö Tuomo Pikkarainen puh. 0400 894 015

Morenia Oy

Morenia Oy on Metsähallitus – konserniin kuuluva tytäryhtiö. Sen päätoimiala on maa- ja kallioperäainesten jalostaminen ja myynti. Yritys harjoittaa myös maa- ja vesirakennustoimintaa, maansiirtotoimintaa sekä myy toimialaan liittyviä konsultointi- ja rakennuttajapalveluita. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit