Morenia Oy uudistaa toimintaansa

Julkaistavissa 14.6.2007

Morenia Oy:n toiminnan laajentuessa ja henkilökuntamäärän kasvaessa toimintamallia kehitetään vastaamaan paremmin asiakaspalvelun tarpeita. Uudella organisaatiolla haetaan lisää tehokkuutta ja yhtenäistetään toimintaa läpi Suomen. Uusi organisaatio perustuu liiketoimintaprosessien ohjaamiseen valtakunnallisesti, kuitenkaan unohtamatta vahvaa alueellista ja tuoteryhmäkohtaista asiakkuuksien hoitoa.

Toimitusjohtajana jatkaa Pertti Oikarinen ja hänelle raportoivat tiimien vetäjät. Myyntitiimin vetäjäksi on nimitetty myyntijohtaja Jussi Kohtanen, tuotantotiimin vetäjänä toimii tuotantojohtaja Timo Kuiri ja liiketoiminnan ohjaus tiimin vetäjänä on talouspäällikkö Jorma Erkkilä.

Myyntialuevastuut jakaantuvat seuraaviin maantieteellisiin alueisiin: Etelärannikko, Länsi-Suomi,
Itä-Suomi, Kainuu, Pohjanmaa, Lappi ja ulkomaat. Tiimien sisällä on jaettu tuoteryhmävastuut seuraaville tuoteryhmille, joille on määritelty vastuuhenkilöt sekä myynti- että tuotantotiimistä: asfalttikiviainekset, raidekiviainekset, betonikiviainekset, maanrakennus, meriaines, kierrätystuotteet ja teollisuus- ja kaivosmineraalit. Lisäksi omana tuoteryhmänään jatkaa erikoiskivien tuoteryhmä, johon kuuluvat kivirouheet, liuskekivet ja rakennuskivet.


Uusi organisaatio astuu voimaan 15.6.2007.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pertti Oikarinen puh. 0400 466 334

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit