Muotkatunturin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos on lähetty lausuntokierrokselle

Inarin ja Utsjoen kunnissa sijaitseva Muotkatunturin erämaa on tärkeä alue luontaiselinkeinojen harjoittajille ja muille paikkakuntalaisille. Alue kuuluu pääosin Muotkatunturin paliskunnan sekä osin Paistunturin paliskunnan poronhoitoalueisiin. Suunnittelualue sijaitsee saamelaisalueella. Muotkatunturin erämaa-alue on Suomen erämaista kuudenneksi suurin. Alueelle suunnitelma on ensimmäinen. Suunnitelmaan on sisällytetty Terstojängän soidensuojelualue.

Lausuntoja suunnitelmaan on pyydetty kaikkiaan 28 taholta ja lausunnon voi antaa lokakuun 3. päivään saakka. Metsähallitus laatii lausunnoista yhteenvedon ja harkitsee mahdolliset muutokset suunnitelmaan. Tämän jälkeen suunnitelma lähetetään ympäristöministeriöön vahvistettavaksi.

Suunnitelmaan voi tutustua Metsähallituksen internetsivuilla osoitteessa www.metsa.fi. Kommentteja voi antaa koko lausuntokierroksen ajan.

Suunnitelmaluonnosta on käsitelty yhteistyöryhmässä, johon kutsuttiin edustajia eri sidosryhmistä. Sen tehtävänä oli tuoda eri tahojen näkemykset suunnitelmaan ja viedä suunnitelmaan liittyvää tietoa edustamilleen tahoille. Suunnitelmaa on käsitelty myös kylätilaisuuksissa Inarissa, Karigasniemellä ja Angelissa.

Erämaalaki tuli voimaan 1.2.1991. Lailla perustettiin 12 erämaa-aluetta, joiden yhteispinta-ala on 1,5 miljoonaa hehtaaria. Erämaa-alueet perustettiin alueiden erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi. Erämaalain mukaan alueiden hoidossa ja käytössä on noudatettava hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jonka laatii Metsähallitus ja vahvistaa ympäristöministeriö.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa aluepäällikkö Pirjo Seurujärvi, p. 0400 125 782, pirjo.seurujarvi@metsa.fi, ja erikoissuunnittelija Ilkka Syvänperä, p. 0400 287 776, ilkka.syvanpera@metsa.fi.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Multimedia

Multimedia