Muotkevári meahccegeaidnu ealáskahtašii Njellima guovllu

Almmustahttinfriija 6.11.2008 dmu 7.00

Jahki áigi, čakčat 2007 Njellim-Báhčaveaji gilisearvi (Nellim-Paatsjoen kyläyhdistys) buvttii evttohusa Meahciráđđehussii meahccegeainnu ráhkadeamis Muotkevári guvlui, lahka Norgga rájá. Evttohuvvon meahccegeaidnu čuovošii guvlui juo ovdal plánejuvvon Njellim-Norga čađajohttingeainnu linnjágeassima. Geainnu guhkkodat livččii váile 10 kilomehtera nu, ahte dat álggašii Kessi meahccegeainnu geažis ja joatkašuvašii Muotkevári guvlui, lahka Norgga rájá.
Njellim-Keväjärvi guovllu nuortalašráđđi lea guorrasan evttohussii.

Geaidnofidnu guovllus lea dállodoallovuovdi, man Meahciráđđehus hálddaša.
“Meahciráđđehus álgá ráhkadit geainnu, jus ráhkadeamis leat vuovdedállodoalolaš ákkat. Dat oaivvilda vuvddiid čuollamiid ja eará vuovdedikšunbargguid”, oaivvilda Davvi-Sámi vuovdedoallohoavda Pertti Heikkuri.

Njellim-Báhčaveaji gilisearvi jáhkká plánejuvvon geainnu buktit eallima Njellima gillái ja leat ávkin vuosttažettiin turismma bokte, muhto maiddái eará ealáhusat ávkášuvašedje. Njellim-Keväjärvi nuortalašráđđi oaidná dáid lassin geainnus leat ávkki maiddái guovllu olbmuid johttimii guolle- ja meahccebivddu sihke muorječoaggima dáfus.
Vuovdedoallohoavda Heikkuri mielas fidnu ollášuhttima ovddida dat, ahte geainnu ráhkadeamis lea earáge mearkkašupmi go dušše vuovdedoalu mearkkašupmi.

Lassin gilisearvvi mielde Muotkevári guovllus livčče vejolašvuođat šaddat oktan Anára turismma geasuhusdahkkin. Muotkeváris lea golmma riikka rádjegeađgi ja boahttevuođas geaidnooktavuohta Norgga beallái dagašii dás miellagiddevaš birravuodjingeainnu.

Mannan bearjadaga Meahciráđđehus ordnii Njellimis guovllu geaidno- ja máđiijafidnuide guoskevaš dilálašvuođa, gosa guovllu guovddáš doaibmit ledje bovdejuvvon.

Geaidnofidnu lea Báhčaveaji bálgosa guovllus. Bálgosa boazoisit Petri Hänninen ii beassan mielde čanusjoavkodeaivvadeapmái muhto almmuhii ovdal čoahkkima bálgosa vuostálastit geaidnofidnu.

Meahciráđđehus joatká čielggadeami dahkkojuvvon evttohusa vuođul.

Lassidieđut:

Vuovdedoallohoavda Pertti Heikkuri, Meahciráđđehus, tel. 0205 64 7706, GSM 0400 296 613

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa