Napapiirin retkeilyalueen reitit on luokiteltu

Rovaniemellä sijaitsevan Napapiirin retkeilyalueen luontopolut ja muut retkeilyreitit on luokiteltu Suomen ulkoilureittien luokitusjärjestelmän mukaan. Reitit on luokiteltu kolmeportaisella asteikolla: helppo, keskivaativa ja vaativa. Vaativuuteen vaikuttavat reitin korkeuserot, maastopohja ja opasteet. Helpoilla ja keskivaativilla reiteillä on niin selkeä viitoitus ja reitin maastomerkintä, että eksymisen vaaraa ei normaaleissa olosuhteissa juuri ole. Liikuntaesteisille soveltuvat reitit on luokiteltu helpoiksi tai vaativiksi pyörätuolireiteiksi.

Reittiluokituksen tavoitteena on helpottaa esimerkiksi kokemattomien retkeilijöiden reittivalintaa. Luokituksen avulla matkailija tai retkeilijä voi vertailla eri reittejä ja valita itselleen sopivimman. Luokitus koskee kävelyyn tarkoitettuja kesäretkeilyreittejä. Reittiluokituksesta on myös hyötyä esteettömien reittien tarvitsijoille. Napapiirin retkeilyalueen reitit ovat pääosin helppoja tai keskivaativia, sillä reitit kulkevat suhteellisen tasaisessa maastossa ja kosteat paikat ylitetään pitkospuita pitkin. Alueella on myös esteettömiä reittejä: Vikakönkään riippusillan lähellä sijaitseva lankkutie on helppo pyörätuolireitti ja Vaattunkikönkäältä lähtee vaativaksi pyörätuolireitiksi luokiteltu Könkäänsaaren luontopolku. Alueen reittiviitoitusta ja lähtöopastetauluja on uusittu kesän 2009 aikana, joten nyt reiteillä on entistä helpompi liikkua. Alueen uusissa viitoissa on reittiosuuksittain reitin vaativuutta kuvaavat symbolit. Helpon reitin tunnuksena on sininen ympyrä, keskivaativan punainen neliö ja vaativan musta kolmio. Liikuntaesteisille soveltuvien reittien merkkinä on kansainvälinen pyörätuolisymboli ja vaativan pyörätuolireitin merkkinä kaltevalla pinnalla oleva pyörätuolisymboli. Myös alueen lähtöpaikoilla Vika- ja Vaattunkikönkäällä sijaitsevat kartat on uusittu ja niistä voi tarkastella eri reittivaihtoehtoja. Napapiirin retkeilyalueen reittien kuvaukset ja lisätietoa reittien vaativuusluokittelusta löytyy www.luontoon.fi-sivuilta. Metsähallituksen luontopalveluilla tavoitteena on luokitella jatkossa lisää hallinnassaan olevia retkeilyreittejä. Lisätietoja www.luontoon.fi/napapiiri _________ LINKIT Reittien vaativuusluokittelu http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=13422 Napapiirin retkeilyalueen reitit http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=1239 Lisätietoja Pia Jaakola 0205 64 7672, pia.jaakola@metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Multimedia

Multimedia