Näyttely metsäpuroista ja niiden kunnostamisesta avataan Syötteen luontokeskuksessa

Metsäpuroja ja niiden kunnostamista esitellään Syötteen luontokeskuksessa 21.5.2008 avattavassa näyttelyssä. Näyttelyssä esitellään kuvin ja tekstein metsäpurojen nykytilaa, ongelmia sekä kunnostamisen tavoitteita ja menetelmiä.

Metsäpuroja ja niiden kunnostamista esitellään Syötteen luontokeskuksessa 21.5.2008 avattavassa näyttelyssä. Näyttelyssä esitellään kuvin ja tekstein metsäpurojen nykytilaa, ongelmia sekä kunnostamisen tavoitteita ja menetelmiä. Metsäpuroille ominainen keidasmainen tunnelma välittyy näyttelystä, vaikka parhaiten sen kokee luonnossa. Näyttely antaa tietoa nähdä ja kokea metsäpuron mielenkiintoinen ja runsas maailma uusin silmin. Tervetuloa näyttelyn avajaistilaisuuteen Syötteen luontokeskukseen 21.5. klo 10.00!

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ympäristökeskusten sekä Metsähallituksen yhteishanke metsäpurojen kunnostamiseksi Pudasjärven, Taivalkosken ja Suomussalmen alueilla alkoi vuonna 2006 ja päättyy tämän vuoden lopussa. Hankkeessa kunnostetaan yhteensä 13 metsätalousmailla virtaavaa puroa. Hankkeessa on kehitetty luonnonmukaisia menetelmiä ja erityisesti puun käyttöä kiintoaineen poistamiseksi puroista. Hankkeessa on lisäksi kerätty Iijoen latvapuroilta laaja aineisto eri eliöryhmistä puroluonnon monimuotoisuuden ja suojeluarvon tutkimiseksi. Yhteistyöhön on osallistunut Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio sekä biologian laitos.

Metsäpurojen kunnostushanketta rahoittavat ympäristökeskusten ja Metsähallituksen lisäksi Kainuun TE-keskus, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta ja Suomussalmen kunta. Kunnostustyöt on suurelta osin toteutettu työvoimarahoituksella.

Kansallispuistopäivänä 24.5. Metsähallitus järjestää retken kunnostetulle purolle Syötteellä. Retken oppaana toimii Eero Hartikainen. Retkelle lähdetään klo 12.00 omilla tai yhteiskyydeillä Syötteen luontokeskuksesta, josta ajetaan lähemmäs retkikohdetta.

Näyttely metsäpuroista ja niiden kunnostamisesta Syötteen luontokeskuksessa 21.5.-27.7.2008.
Aukioloajat: 21.5.-20.6. ma-su 10-16, 21.6.-27.7. ma-su 10-17.
————————————————————————————————————————

Lisätietoja Metsäpurojen kunnostushankkeesta:
Vanhempi suunnittelija Marita Ahola, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, puh. 040 568 0456

Lisätietoja Pudasjärven ja Taivalkosken purokunnostuksista:
Kalastusmestari Pirkko-Liisa Luhta, Metsähallitus, puh. 0205 64 6542

Lisätietoja Suomussalmen purokunnostuksista:
Suunnittelija Matti Havumäki, Kainuun ympäristökeskus, puh. 040 7640 252

Lisätietoja metsäpuronäyttelystä ja retkestä:
Erikoissuunnittelija Saara Airaksinen, Syötteen luontokeskus / Metsähallitus, puh. 0205 64 6553

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.