Nestorinpäivä tuo saimaannorpan kuutit pesiin

Saimaannorpan kuutit syntyvät pesiin Nestorin päivän (26.2.) aikoihin. Metsähallitus toivoo hyvää pesintätulosta ja muistuttaa, että saimaannorppa tarvitsee nyt pesimärauhan.

Leutojen talvien jälkeen Saimaalla on tänä talvena runsaasti lunta. Vaikka lumi on poikkeuksellisen pitkän pakkasjakson vuoksi osin höttöä, ovat tuiskut ja talvimyrskyt keränneet runsaasti sopivia kinoksia. Norppaemot kaivavat jään alta kinokseen kuutin tarvitseman lumipesän, joka suojaa kylmältä ja mahdollisilta pedoilta sekä turvaa häiriöttömän imetyksen. Saimaannorppien pesintätulos on ollut neljänä viime vuotena heikohko. Pesinnän ja imetyksen jälkeen on ollut elossa keskimäärin vain 40 kuuttia, kun vielä 2000-luvun alkuvuosina vastaava luku oli noin 50. Saimaalla on todettu jonkin verran pesinnän häiriöitä, kuten moottorikelkkailua. ”Kriittisesti uhanalaisen norppakannan tila on heikko. Tänä talvena toivotaan norppien poikimisen ja pesinnän onnistuvan hyvin. Metsähallitus toivoo siksi kaikkien Saimaalla kulkevien muistavan, että norppa tarvitsee pesärauhan”, sanoo suojelubiologi Tero Sipilä Metsähallituksesta. Tieto lisääntyvyyden onnistumisesta saadaan jälleen huhtikuussa alkavissa pesä- ja poikaslaskennoissa, joissa Metsähallituksen apuna on kymmeniä vapaaehtoisia Saimaan ranta-asukkaita. Saimaannorpan rauhoitusalueet laajenivat 2009 "Metsähallitus on tehnyt saimaannorppaa suojelevia keväisiä kalastusrajoitussopimuksia noin 1500 neliökilometrille", kertoo suojelubiologi Tuomo Kokkonen Metsähallituksesta. Viranomaisten, kalastusjärjestöjen ja osakaskuntien yhteinen kampanjointi on ollut ensiarvoista työn etenemiselle. Myös Etelä-Savon maakuntaliiton "Norppa suojellaan sopimalla" -hanke on ollut merkittävä: sen avustamana monet paikalliset kalastajat ovat lähteneet norpansuojelutalkoisiin rauhoittamalla kalavetensä kevääksi verkoilta. Samoin sopimuksista maksettaviin korvauksiin on varattu enemmän rahaa. Verkkokalastusrajoitus kuuttialueilla alkaa huhtikuun puolessa välissä. Lisätietoja: Metsähallitus, luontopalvelut: Suojelubiologi Tero Sipilä 0205 64 5912 / 0400 659 669 Suojelubiologi Tuomo Kokkonen 0205 64 5910 / 0403 525 070

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.