Nimityksiä Metsähallituksessa

Nimitysuutisia 18.10.2007

Metsähallituksen kehitysjohtajaksi on nimitetty 1.10.2007 alkaen MMM Tapio Pouta. Hän siirtyy uuteen tehtäväänsä Metsähallituksen metsätalouden Itä-Lapin aluejohtajan toimesta. Kehitysjohtajan tehtäviin kuuluvat yleisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikan lisäksi konsernistrategiat, omaisuudenhallinnan tehtävät, tietohallinto, luonnonvarasuunnittelun sekä Metsähallituksen sisäisen yhteistoiminnan kehittäminen. Kehitysjohtaja raportoi pääjohtaja Jyrki Kankaalle ja hän on Metsähallituksen johtoryhmän jäsen.

MMM Jari Jämsä on aloittanut 1.8.2007 Metsätalouden kehittämistoiminnossa projektipäällikkönä aihealueenaan metsäsuunnittelu. Hän on työskennellyt aikaisemmin tutkijana Metsäntutkimuslaitoksessa

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia