Nuuksio-selvitys luovutettu ympäristöministeri Enestamille: luontokeskusta esitetään Luukkiin

Julkaistavissa 6.7.2005 klo 12.00

Metsähallitus ja Uudenmaan liitto luovuttivat keskiviikkona 6.7.2005 ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille Nuuksion järviylängön luonto- ja virkistyspalvelujen kehittämistä ja luontokeskuksen rakentamista koskevan selvitystyön loppuraportin. Selvityksen mukaan Nuuksion palveluja tulisi kehittää yhteistyössä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa päävastuun ollessa Metsähallituksella. Koko pääkaupunkiseudun luonto- ja ulkoilutarjonnan portiksi suunniteltu luontokeskus esitetään sijoitettavaksi ensisijaisesti Luukkiin. Luontokeskuksen sijoittaminen Helsingin kaupungin omistaman Luukin ulkoilualueen yhteyteen tarjoaisi synergiaetuja. Alue monipuolisine virkistys- ja ulkoilupalveluineen on jo valmiiksi pääkaupunkiseudun asukkaiden vilkkaassa käytössä. Luukkiin on myös toimivat kulkuyhteydet; mm. säännöllinen bussiliikenne, hyvä tie ja kevyen liikenteen väylä. Luukissa luontokeskus voitaisiin toteuttaa muita vaihtoehtoja nopeammin sekä luontoarvojen ja talouden suhteen kilpailukykyisenä. Luontokeskuksen muina sijaintivaihtoehtoina esitetään Solvallaa ja Veikkolaa. Luontokeskuksen toteuttamiseksi Luukkiin selvitys esittää valtion sitoutumista investointiarvoltaan noin 10 miljoonan euron luontokeskuksen rakentamiseen. Lisäksi selvityksessä toivotaan hankkeelle saatavan 0,5 miljoonaa euroa suunnittelumäärärahaa valtion tämän vuoden toisessa lisätalousarviossa. Luontokeskuksen käyttökulut olisivat noin 1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Ne rahoitettaisiin valtionavulla, käyttökorvauksilla sekä keskuksen omilla tuotoilla. Luontokeskusta hallinnoisi Metsähallitus, joka myös ostaisi huolto- ja ylläpitopalveluita Helsingin kaupungilta. ”Nuuksion järviylänkö kansallispuistoineen ansaitsee oman luontokeskuksen. Suunnitelmiemme mukaan luontokeskus avaisi ikkunan paitsi järviylängön, myös koko Suomen luontoon. Sen erilaisista näyttelyistä ja muista palveluista hyötyisivät niin pääkaupunkiseudun noin 300 000 lasta ja nuorta kuin ulkomaiset turistitkin”, Metsähallituksen pääjohtaja Jan Heino toteaa. Suomen vierailluin Nuuksion kansallispuisto laajentui viimeksi kesäkuun lopulla Luukin suuntaan vapaaehtoisin maakaupoin. Luukki luontokeskuksen sijoituspaikkana jakaisi puistoon kohdistuvaa kävijäpainetta tasaisemmin puiston eri osiin, mikä vähentäisi myös luonnon kuormittumista. Metsähallitus on jo aloittanut oman hankkeen alueen palvelujen kehittämiseksi. Maakuntajohtaja Aimo Lempinen Uudenmaan liitosta tarkastelee asiaa ympäristösuunnittelijan ja aluekehittäjän näkökulmasta: ”Helsingin seudun kasvun myötä on yhä tärkeämpää, että ihmisten yhteys luontoon voidaan turvata. Vastapainona rakentamisesta aiheutuville luonnonalueiden vähenemiselle luontokeskus tarjoaa mahdollisuuden perehtyä perinteiseen suomalaiseen ympäristöön. Kun yritämme houkutella tänne ulkomaalaisia yrittäjiä, asiantuntijoita ja opiskelijoita, meillä pitää olla tarjolla monipuolisia luontoelämyksiä ja tietoa muustakin kuin metsissämme kesäisin ”nähdyistä” leijonista ja kenguruista.” Selvitystyön rahoittivat Metsähallitus, Uudenmaan liitto, Espoo, Helsinki, Kirkkonummi, Vihti ja Metsäteollisuus ry. Lisätietoja: Aluejohtaja Stig Johansson, Metsähallitus, p. 020 564 4380 Projektin vetäjä, toimitusjohtaja Risto Kopu, Virive Oy, gsm. 040 5900

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa