Nuuksion kansallispuistossa suunnitteilla metsän ennallistamispoltto

Kutsu toimittajille sekä tiedote, julkaistavissa 13.6. klo 17.00

Kutsumme toimittajia seuraamaan metsän ennallistamispolttoa Nuuksion kansallispuistoon maanantaina 13.6.2005 klo 16.00 lähtien. Sytyttämisajankohta on klo 16.30. Metsän polton toteutuminen on kiinni säästä. Sateen sattuessa, tai jos olosuhteet ovat muuten epäsuotuisat, polttoa ei suoriteta. Polton loppuvalmisteluista teemme päätöksen maanantaiaamuna klo 8.00. Lopullinen päätös polton suorittamisesta tehdään iltapäivällä ennen klo 16.30. Varmistakaa ennen tuloanne polton toteutuminen Erkki Virolaiselta (gsm 0400 549 645) tai Antti Raidalta (gsm 040 574 0204). Opasteet polttokohteelle ovat osoitteessa Kattilantie 33, 02820 Espoo. Autot on jätettävä noin 1,5 km päähän kohteelta Högbackan läheisyydessä oleville kahdelle parkkipaikalle. Kävelymatkaa polttokohteelle kertyy noin 1,5 km. Polton järjestäjillä ja hälytysajoneuvoilla on oltava esteetön kulku polttokohteelle. Tietoa ennallistamisesta, metsän poltosta ja Nuuksion kohteesta: Polton tarkoitus on metsien ennallistaminen. Metsien ennallistamisen tavoitteena on nopeuttaa metsätalouskäytössä olleen entisen talousmetsän palautumista luonnontilaisen kaltaiseksi. Poltto tehdään Metsähallituksen hallinnassa olevalla alueella. Polton suorittavat Metsähallituksen metsätalous ja luontopalvelut yhteistyössä. Poltto tehdään maanantaina 13.6.2005 ja sytyttämisajankohdaksi on valittu klo 16.30. Poltettava alue on noin 8 hehtaarin mäntyä kasvava kangasmetsä. Polttokohde sijaitsee Högbacka–Salmi -metsätien puolessa välissä rajoittuen metsätiehen. Poltto on yksi metsän ennallistamismenetelmä. Metsän poltossa osa puustosta hiiltyy, osa kuolee heti ja osa vasta vuosien kuluessa. Tämän seurauksena alueelle syntyy jatkuvasti uutta lahoavaa puuta. Myös puulajisto yleensä monipuolistuu polton seurauksena. Polttojen myötä lisääntynyt paahteisuus on elinehto eräille harvinaisille tai uhanalaisille lajeille. Metsien ennallistamispoltot valmistellaan huolellisesti. Tällöin osa puustosta kaadetaan palokuormaksi poltettavalle kuviolle. Ennallistettavan kuvion ympärille tehdään tavallisesti palokuja poistamalla puustoa ja paljastamalla kivennäismaata. Maaston on polttohetkellä oltava riittävän kuivaa. Metsän poltto edellyttää runsaasti ihmisiä sammutus- ja vartiointitehtäviin. Nuuksio on yksi 50:stä Suomessa valitusta palojatkumoalueesta. Lisätietoja antavat: Erkki Virolainen, gsm 0400 549 645 Antti Raita, gsm 040 574 0204

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.