Olavi Joensuusta eräneuvos

Tiedote 7.12.2007

Tasavallan Presidentti myönsi 30.marraskuuta 2007 Eräneuvoksen arvonimen Metsähallituksen erätalouspäällikölle Olavi Joensuulle.

Erätalouspäällikkö, filosofian maisteri Olavi Joensuu on toiminut Metsähallituksessa eräasioihin liittyvissä tehtävissä yli 30 vuoden ajan. Hän on tehnyt uraauurtavaa työtä luonnonvarojen monikäytössä erityisesti valtion mailla ja myös kansainvälisesti. Joensuu on ollut edelläkävijä mm. metsäkanalinnut huomioivassa metsien käsittelyn kehittämisessä sekä riista- ja kalavarojen kestävän käytön suunnittelussa. Samalla hän on korostanut perinteisen suomalaisen eräkulttuurin vaalimista. Nykyisessä erätalouspäällikön virassaan Olavi Joensuu vastaa Metsähallituksen metsästys- ja kalastusasioista sekä erävalvonnasta ja maastoliikenteestä.

Olavi Joensuu on kehittänyt pitkäjänteisesti riistan- ja kalastonhoidon yhteistyötä sekä koti- että ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän on ollut pitkäaikainen Metsästäjäin Keskusjärjestön hallituksen jäsen, Oulun riistanhoitopiirin puheenjohtaja sekä osallistunut jo vuosia Kansainvälisen metsästys- ja riistansuojeluneuvoston (International Council for Game and Wildlife Conservation) toimintaan ollen tällä hetkellä kestävän käytön komissiossa varapresidenttinä. Suomen valtio ja suomalainen eräkulttuuri ovat saaneet hänen vankan asiantuntemuksensa ja monipuolisten suhteidensa ansiosta runsaasti myönteistä näkyvyyttä.

Lisätietoja: Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, puh. 0205 644224, 040-570 9307

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Liitteet & linkit