Oulangalla juhlitaan Oulanka-Paanajärvi-hankkeen aikaansaannoksia

Oulangalla juhlitaan Oulanka-Paanajärvi-hankkeen aikaansaannoksia keskiviikkona 12.12.2007. Tuolloin julkistetaan uudet pohjoiseen luontoon houkuttavat infopisteet, sertifioidaan Oulangan kansallispuiston oppaita ja kerrotaan kuulumiset Oulangan kansallispuiston kestävyyden vaalimisesta!

Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelujen toteuttamat uudet elektroniset infopisteet esittelevät Sallan, Kuusamon, Posion, Taivalkosken ja Suomussalmen alueilla sekä Venäjän puolella olevia luontokohteita, joille retkeilijöitä houkutellaan löytämään eri vuodenaikoina. Kävijöitä innostetaan kokeilemaan monia retkeilymuotoja, kuten lumikenkäilyä, melontaa ja kulttuuriretkeilyä. Seudun tarjoamat matkailupalvelutkin ovat vain hiiren klikkauksen päässä. Palvelua pääsee käyttämään mm. Metsähallituksen asiakaspalvelupisteissä sekä Paanajärven kansallispuiston opastuskeskuksessa Venäjällä.

Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelujen ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikön vuonna 2007 järjestämän Oppaana Oulangan kansallispuistossa -koulutuksen suoritti kahdeksan Oulangan kansallispuiston yhteistyöyrityksen opasta ja kaksi Metsähallituksen asiakaspalveluhenkilöä. He saavat Oulangan kansallispuiston oppaan sertifikaatin todisteeksi siitä, että he ovat erikoistuneet Oulangan kansallispuistoon ja sen luontokohteisiin.

Oulangan kansallispuisto on uhanalaisten kasvilajien esiintymisalueena suomalaisista luonnonsuojelualueista merkittävimpiä. Oulun yliopiston kestävän luontomatkailun tutkimusryhmä toteutti vuoden 2007 aikana arvioinnin Oulangan kansallispuiston luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön kestävyyden tilasta.. Arvioinnissa havaittu päällekkäisyys kasvistoltaan arvokkaiden alueiden sekä luontomatkailun ja alueen virkistyskäytön kanssa asettaa puistonhoidolle haasteen, joka tulisi ottaa huomioon luontomatkailun jatkosuunnittelussa. Elektroniset infopisteet ohjaavatkin osaltaan kävijöitä ruuhkautuneilta alueilta vähemmän retkeillyille kohteille.

Elektroniset infopisteet, Oulangan opaskoulutus ja kansallispuiston kestävyyden arvionti on toteutettu osana Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelujen hallinnoimaa Euregio Karelia naapuruusohjelmaan kuuluva Interreg-hanketta ”Oulanka-Paanajärvi – erämaita, elämyksiä ja hyvinvointia”.

Lisätietoja:
- Sanna-Kaisa Juvonen, projektipäällikkö, Metsähallitus, puh. 0205 64 6836
- Leena Jartti, puistonjohtaja, Metsähallitus, puh. 0205 64 6834
- Pirkko Siikamäki, asemanjohtaja, Oulun yliopisto, puh. 08 8515 212

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit