Oulun yliopisto ja Metsähallituksen luontopalvelut laajentavat yhteistyötään

Julkaistavissa 13.3.2007 klo 11

Oulun yliopisto ja Metsähallituksen luontopalvelut laajentavat yhteistyötään Metsähallituksen luonnonsuojelutehtäviin liittyvässä opetuksessa, tutkimuksessa ja asiantuntijapalveluissa sekä biologisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden turvaamisessa ja niistä tiedottamisessa. Yhteistyön tarvetta lisää valtion tutkimusmetsien siirtyminen lähiaikoina Metsäntutkimuslaitokselta Metsähallitukselle.

Tutkimus-, opetus- ja asiantuntijayhteistyön lisäksi yhteistyösopimuksen perusteella pyritään lisäämään yhteistä tutkimusrahoitusta, kansainvälistä yhteistyötä sekä resurssien ja tietovarantojen yhteiskäyttöä. Osapuolet voivat hyödyntää toistensa tietorekistereitä, kokoelmia, kirjastoja ja asiantuntijapalveluja. Lisäksi halutaan tehostaa laitteiden ja tilojen yhteiskäyttöä ja hyödyntää osapuolten ylläpitämiä palveluja.

Yhteistyötä on tehty jo aiemmin Metsähallituksen luontopalveluiden ja Oulun yliopiston eri laitosten välillä. Sitä on toteutettu erilaisina selvityksinä ja tutkimuksina sekä harjoittelu- ja opinnäytetöinä. Yliopiston tutkijat ovat muun muassa tehneet useita arkeologisia selvityksiä ja inventointeja sekä lukuisia uhanalaisiin lajeihin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä Metsähallituksen hallinnoimilla alueilla. Lisäksi on tehty geologiaan ja matkailuun liittyviä selvityksiä.

Metsähallitus on hyödyntänyt yliopiston asiantuntemusta ja tietoaineistoja luonnon ja kulttuuriperinnön hoidon ja suojelun suunnittelussa. Oulun yliopiston Oulangan tutkimusaseman toiminta luonnonsuojelualueilla on turvattu erillisellä sopimuksella. Yhteistyön kehittämistä varten perustetaan yhteistyöryhmä.

Lisätietoja:

aluejohtaja Matti Hovi, Metsähallituksen luontopalvelut, gsm 040 534 8931
yli-intendentti Jouni Aspi, Oulun yliopiston biologian laitos, gsm 040 877 7466
rehtori Lauri Lajunen, Oulun yliopisto, gsm 0400 581 472

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.