Pääjohtaja Jyrki Kangas Kittilässä: Valtion maat monipuolisesti Lapin elinkeinojen käytössä jatkossakin

Julkaistavissa 9.2.2007

Metsähallituksen pääjohtaja Jyrki Kankaan mukaan valtion maiden monipuolinen käyttö tarjoaa hyvät eväät Lapin elinkeinorakenteen kehittämiseen jatkossakin. Kittilässä 8. helmikuuta Metsähallituksen sidosryhmätilaisuudessa puhuneen Kankaan mukaan Metsähallituksen maat ja vedet tarjoavat monipuolisesti mahdollisuuksia myös matkailun kehittämiselle kaikkina vuodenaikoina. Lapin metsätalouspäivien yhteydessä pidetyssä tilaisuudessa keskusteltiin mm. Metsähallituksen roolista ja merkityksestä Lapin aluetaloudessa.

”Metsähallituksen hallinnassa oleva ainutlaatuinen maaomaisuus tarjoaa mahdollisuuksia sekä kansallispuistojen rauhasta nauttimiselle että aktiivisemmalle luonnossa liikkumiselle. Erilaisten, usein toistensa kanssa ristiriitaistenkin toiveiden yhteensovittaminen on ollut meillä arkipäivää jo pitkään. Aiomme jatkossakin perustaa päätöksemme ja linjauksemme monikäytön ja yhteensovittamisen periaatteisiin, vaikkei täyttä konsensusta voidakaan saavuttaa”, totesi pääjohtaja Kangas.

Kangas pitää tavoitteena tehokasta luonnonvarojen kokonaishallintaa myös silloin kuin arvioidaan matkailun kokonaisedellytyksiä Lapissa. Lapin metsien tuotteille on kysyntää niin korkealaatuisina puutajalostavan teollisuuden tuotteina kuin ulkoilu- ja virkistyskokemuksinakin.

Lappi on sekä suomalaisittain että eurooppalaisittain mitattuna harvaan asuttu alue, jonka miljoonilta valtion metsähehtaareilta löytyy tilaa kaikille. Pääjohtaja Jyrki Kankaan mukaan Metsähallituksen omat maankäyttöpäätökset ja linjaukset perustuvat valtio-omistajan tavoitteisiin, minkä lisäksi toimimme yhteiskunnan asettamien reunaehtojen puitteissa. Taustalla ovat mm. tuore Metsähallituksen strategia ja alueellisten viranomaisten tekemät kaavoituspäätökset.

” Mielestäni maakuntakaavoituksen yhteydessä on hyvä miettiä yhteensovittamisen edellytyksiä Lapissa yleisesti. Siinä työssä haluamme olla aktiivisesti mukana. Haluamme myös edelleen toimia vuorovaikutuksessa alueellisten toimijoiden ja paikallisyhteisöjen kanssa”, painotti pääjohtaja Jyrki Kangas.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, GSM 040 570 9307

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.