Paatsjoen–Inarin-alueen yhteistyölle kansainvälistä tunnustusta

Euroopan kansallispuistojen liitto EUROPARC on myöntänyt Paatsjoen–Inarin-alueen luonnonsuojelualueiden yhteistyölle Transboundary Parks -sertifikaatin. Paatsjokilaaksoa ympäröivät suojelualueet Suomen, Norjan ja Venäjän alueella muodostavat yhdessä Pasvik-Inari Trilateral Parkiksi kutsutun kokonaisuuden. Tähän rajapuistoon kuuluvat Vätsärin erämaa-alue, norjalaiset Ylä-Paatsjoen kansallispuisto ja maisemansuojelualue sekä Paatsjoen luonnonpuisto ja Pasvik Zapovednik (luonnonpuisto) Venäjällä.

Metsähallituksen Lapin luontopalvelujen aluejohtaja Jyrki Tolonen ja puistonjohtaja Tapio Tynys vastaanottivat sertifikaatin viime viikolla EUROPARCin yleiskokouksessa Romanian Poiana-Brasovissa. ”Nyt saatu tunnustus on ensimmäinen laatuaan. Aiempina vuosina jaetut sertifikaatit ovat koskeneet vain kahden maan välistä yhteistyötä. Mieluisaa oli myös kuulla, että yhteistyö täytti jo nyt kaikki sertifikaatille asetetut kriteerit”, kertoo puistonjohtaja Tynys. Sertifiointi on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen yhteistyötä tarkastellaan uudelleen.

Sertifikaatti lisää alueen tunnettuutta. Sen paraneminen tullee näkymään kasvavina matkailijamäärinä, ei ehkä niinkään itse suojelualueilla, vaan niitä ympäröivissä kylissä ja taajamissa kuten Nellim, Ivalo, Inarin kirkonkylä ja Sevettijärvi. Toinen sertifikaatin merkitys on se, että se auttanee kansainvälisen rahoituksen hankkimisessa alueen luonnonsuojelun ja luontomatkailun kehittämisessä. Sertifikaatti kertoo rahoittajille, että alueen kehittäminen on kestäväksi havaitulla ja hyvällä pohjalla. Siksi sitä ei tarvitse enää erikseen todistaa.

Yhteistyö Lapin, Finnmarkin ja Murmanskin ympäristöviranomaisten välillä on jatkunut vilkkaana 1990-luvun alusta saakka. Päätavoitteina yhteistyössä ovat alueiden kestävä hoito ja käyttö sekä luonnon- ja kulttuuriarvojen säilyttämisen edistäminen. Keskeiset keinot luonnonsuojelun edistämiseksi ovat ympäristökasvatus ja yhteistyö luonnon tutkimuksessa ja seurannassa. EUROPARCin sertifikaatti on tunnustus laadukkaasta valtioiden rajat ylittävästä yhteistyöstä, ja se vahvistaa suojelualueiden yhteistyön toimivuuden ja kehittämisen yhtenäisenä kokonaisuutena.

EUROPARC on jakanut Transboundary Parks -sertifikaatteja vasta kuusi kappaletta. Kyseinen sertifikaatti myönnettiin 2005 Oulangan ja Paanajärven kansallispuistoille.


Lisätietoja:

• aluejohtaja Jyrki Tolonen 0400 388 609
• puistonjohtaja Tapio Tynys 0400 166 491

www.pasvik-inari.net

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.