Päivi Salpakivi-Salomaa Siemen Forelia Oy:n toimitusjohtajaksi

Metsähallituksen omistaman metsäpuiden siemeniä tuottavan Siemen Forelia Oy:n toimitusjohtajaksi on valittu Päivi Salpakivi-Salomaa. Hän on viimeksi toiminut UPM-Kymmenen metsäympäristöjohtajana. Siemen Forelia Oy on Suomen suurin jalostetun siemenen tuottaja ja jälleenmyyjä.

Salpakivi-Salomaalla on monipuolinen metsätalouskokemus metsänhoidon ja metsänuudistamisen kehittämisestä kansainvälisiin ympäristökysymyksiin saakka, toteaa Metsähallituksen liiketoimintaportfolion johtaja Ilmo Kolehmainen. Kansainvälisen metsäkonsernin palveluksessa hankittu johtamis- ja liiketoimintakokemus sekä näytöt muutosprosessien vetämisestä ovat vakuuttavia. Siemen Forelia Oy:n toimitusjohtajan tehtävät Salpakivi-Salomaa aloittaa marraskuun alusta. - Siemenhuolto ei näy metsätalouden suurissa otsikoissa, mutta sillä on merkittävä rooli metsätaloudessa ja laajemminkin, Salpakivi-Salomaa sanoo. - Suomessa on edelleen tarvetta panostaa puuntuotantoon, esimerkiksi korkealaatuisen sahapuun tuottamiseksi. Ilmastonmuutoksen myötä myös metsien ja puiden alkuperäkysymykset tulevat yhä tärkeämmiksi. Siementen alkuperän, niiden kestävyys- ja laatuominaisuuksien sekä sopeutumisen kehittämisessä on paljon mahdollisuuksia, jotka kannattaa hyödyntää myös hiilensidonnan ja muiden ympäristösyiden kannalta. Jalostetun siemenen käyttö metsien uudistamisessa lisää hakkuumahdollisuuksia arviolta jopa 20 prosenttia. Metsä- ja taimitarhakylvöissä tarvitaan vuosittain noin 11.000 kg metsäpuun siementä, mikä tarkoittaa keskimäärin noin 1,5 miljoonaa litraa käpyjä. Noin puolet siementarpeesta on jalostettua siemenviljelyssiementä ja loput ohjatuilla hakkuukeräyksillä hankittua metsikkösiementä. Siemenhuollon merkitystä kuvaa se, että vuosittaisesta liki 150.000 hehtaarin uudistusalasta noin 80 prosenttia uudistetaan kylväen tai istuttaen. Siemen Forelia Oy tarjoaa myös monipuolisia siemeniin liittyviä palveluja, kuten siementen laatuanalyysejä ja itävyyttä parantavia käsittelyjä. Yhtiön siemenkeskus sijaitsee Rovaniemellä ja karistamo Saarijärvellä. Siemenviljelyksiä on ympäri Suomea etelärannikolta lähelle napapiiriä. Yhtiön liikevaihto on noin kaksi miljoonaa euroa ja sillä on kymmenen työntekijää. Ilmo Kolehmaisen mukaan Siemen Forelian toimitusjohtajan tehtävät herättivät runsaasti kiinnostusta ja hakijakunta oli korkeatasoista. Toimitusjohtajan tehtävä tuli avoimeksi, kun keväällä valittu toimitusjohtaja palasi Siemen Foreliasta takaisin aiempaan tehtäväänsä.

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa