Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma vahvistettu

Ympäristöministeriö on vahvistanut Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman 10.1.2008. Valitusaika on päättynyt eikä yhtään valitusta ole jätetty. Metsähallitus antaa järjestyssäännön kansallispuistoon kevään 2008 aikana.

Suomen kansallispuistoista kolmanneksi suurin, Pallas–Yllästunturin kansallispuisto, muodostaa Suomen pohjoisen luonnon – metsien, soiden, tunturien ja vesistöjen – säilymisen kannalta erittäin merkittävän kokonaisuuden ja on lajistoltaan monilta osin ainutlaatuinen kansainvälisestikin arvioiden.

Keskeisin tavoite Pallas-Yllästunturin kansallispuiston hoidon ja käytön suunnittelussa on alueen luonnontilaisten metsien, soiden ja tuntureiden luonnontilaisuuden sekä uhanalaisten lajien elinvoimaisuuden säilyttäminen ja parantaminen. Muita tavoitteita ovat kestävän matkailukäytön, luonto-opastuksen ja ympäristökasvatuksen kehittäminen, paikallisten asukkaiden luonnonkäytön edistäminen kestävän käytön periaatteiden mukaan sekä tutkimuskäytön edellytysten turvaaminen suojeluarvot huomioiden. Saamelaiskulttuurin edellytykset turvataan saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvalla kansallispuiston osalla sovittamalla muut maankäyttömuodot siten, että mm. porotalouden harjoittamisen edellytykset turvataan.

Suunnitelmassa pyritään sovittamaan yhteen alueen käyttömuodot siten, että kansallispuiston perustamistavoitteet saavutetaan. Merkittävä toteutuskeino tavoitteissa on suunnitelman vyöhykejako, millä säädellään koko alueen maankäyttöä ja hoitoa pitkälle tulevaisuuteen. Puiston pinta-alasta 2/3 osaa kuuluu erämaavyöhykkeeseen, jossa palveluvarustusta ei kehitetä ja kävijät pyritään ohjaamaan virkistysvyöhykkeelle olemassa oleville reiteille.

Pallas-Yllästunturin kansallispuisto on ylivoimaisesti Suomen suosituin kansallispuisto vuosittaisten käyntikertojen (312 000 vuonna 2007) ollessa lähes kaksinkertainen muihin suosittuihin puistoihin verrattuna. Helsingin yliopiston ja Metlan tekemän tutkimuksen mukaan vanhan Pallas-Ounastunturin kansallispuiston muut kuin paikalliset kävijät kuluttivat alueella vuoden aikana noin 24,3 miljoonaa euroa (n. 100 000 käyntiä). Nykyisen, kävijämäärältään kolminkertaisen puiston osalta vastaavaa tutkimusta ei ole tehty. Suunnitelmassa on edelleen varauduttu käyntikertojen huomattavaan kasvuun (500 000 suunnitelmakaudella) kuitenkin niin, että kansallispuiston palveluvarustusta ei lisätä vaan olemassa olevien rakenteiden kunto ja taso pyritään ylläpitämään ja nostamaan vaatimusten mukaisesti suojeluarvojen säilyttämiseksi. Kansallispuiston kävijöitä palvelee peräti kolme luontokeskusta: Tunturi-Lapin luontokeskus Skierri Hetassa, Pallastunturin luontokeskus Pallaksella ja Luontokeskus Kellokas Äkäslompolossa.


Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Pekka Sulkava 0400 815 660

Suunnitelmat alueesta: www.metsa.fi/hks
Muuta tietoa alueesta: www.luontoon.fi/pallas-yllastunturi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.