PERÄMEREN MERIHIEKKAHANKE ETENEE

Julkaistavissa 2.1.2008

Yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus antoi joulukuun alussa lausuntonsa Perämeren merihiekan nostohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Ympäristökeskus edellyttää tarkempia selvityksiä muun muassa kalaston nykytilasta ja kalastuksesta sekä ravinteiden ja kiintoaineen leviämisen vaikutuksista hankealueella.
Yhteysviranomaisen lausunto oli ennakko-odotusten mukainen. Jo hankkeen yleisötilaisuuksissa keräämämme palautteen perusteella osasimme odottaa arviointiohjelmaan tarkennuspyyntöjä merihiekan noston vaikutuksista kalastukseen, sanoo suunnittelupäällikkö Mika Kemppainen Morenia Oy:stä.
Kevättalven aikana haastatellaan vaihtoehtoisten nostokohteiden piirissä kalastavia ammattikalastajia. Myös virkistys- ja kotitarvekalastus selvitetään nostoalueiden vaikutuspiirissä. Otamme itse yhteyttä paikallisiin kalastajiin, mutta myös kalastajien oma aktiivisuus meille päin on kovin tervetullutta, toivoo Mika Kemppainen. Myös täydentäviä sukellustutkimuksia ja koekalastusta tehdään tarvittaessa ensi kesänä.
Tarvittavat lisäselvitykset eivät vaikuttane merkittävästi YVA-hankkeen aikatauluun. YVA:n valmistuttua käynnistetään varsinainen luvanhakuprosessi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan on arvioitu, että merihiekan nostoon päästäisiin aikaisintaan vuoden 2009 aikana.

Lisätiedot:
Suunnittelupäällikkö Mika Kemppainen puh. 0400 613 121

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Liitteet & linkit