Pirjo Ilvesviita Metsähallituksen erätalouden Lapin aluepäällikön virkaan

Metsähallituksen Lapin luontopalvelujen erätalouden aluepäällikön virkaan on valittu yhteiskuntatieteiden tohtori Pirjo Ilvesviita Rovaniemeltä. Työnsä Ilvesviita aloittaa 24.11.2008.

Pirjo Ilvesviita on tutkinut laajasti suomalaista eräkulttuuria ja metsästyspolitiikkaa. Hänen ympäristösosiologian alaan kuuluvan väitöskirjansa aihe oli riistanhoidossa, metsästyksessä ja ympäristösuhteissa tapahtuneet muutokset. Ilvesviita tuntee laajasti Lapin alueen ja sen työ-, maaseutu- ja elinkeinopolitiikan työskenneltyään Lapin TE -keskuksessa, Lapin lääninhallituksessa ja Lapin Yliopiston Arktisessa keskuksessa. Metsähallitukselle Ilvesviita siirtyy Lapin TE -keskuksesta.

Luontopalvelut vastaa mm. Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoidosta, joista erätalouden alaan kuuluvat metsästys-, kalastus-, maastoliikenne- sekä erävalvonta-asiat.

Lisätietoja:

Aluepäällikkö Pirjo Ilvesviita, Metsähallitus, puh. 040 719 7463
Ylitarkastaja Mika Laakkonen, Metsähallitus, puh. 040 589 7559

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.