Puunkorjuutyömaille polttoainetta ja luontoa säästäviä työmenetelmiä

Tiedote julkaistavissa 28.8.2009 kello 12.30

Metsähallitus ja metsäkoneopetus vastaavat metsäkoneyrittäjien esittämään tarpeeseen polttoainetta säästävän puunkorjuu koulutuksen järjestämisestä. Ensimmäistä kertaa järjestettävän ”Polttoainepihi puunkorjuu” -kurssin tavoitteena on opastaa metsätraktoreiden ja monitoimikoneiden kuljettajia polttoainetta ja hiilidioksidipäästöjä vähentäviin työtapoihin. Joensuun yliopisto vastaa hankkeeseen liittyvästä tutkimuksesta. Puutavara-autoilijoille on jo pitkään järjestetty taloudellisen ajon kursseja ns. ”tippakursseja”. Puunkorjuupuolella urakoitsijat ovat itse tarttuneet asiaan ja säätäneet koneitaan sekä muuttaneet ajotekniikkaa tavoitteena tuottavuuden lisääntyminen ja polttoaineen kulutuksen vähentäminen. Molemmat tekijät puolestaan vaikuttavat puunkorjuutyön kannattavuuteen. Tämän lisäksi haitalliset hiilidioksidipäästöt vähenevät. Ruotsissa tehdyissä lyhytkestoisissa kenttäkokeissa on myös osoitettu että koneiden säätöjä ja ajotapaa muuttamalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Puunkorjuussa ei ole kuitenkaan toistaiseksi kokonaisvaltaisesti pohdittu keinovalikoimaa, jolla polttoaineen kulutusta voitaisiin vähentää ja tuottavuutta nostaa. Metsähallitus ja metsäkoneopetus ovat yhdessä tarttuneet asiaan tilanteen korjaamiseksi. Lapin ja Jämsän ammattiopiston metsäkoneopettajat ovat valmistelleet ”Polttoainepihi puunkorjuu” -pilottikurssit, joille osallistuu Metsähallituksen urakoitsijoita Lapista ja Keski-Suomesta. Kurssit järjestetään kaksipäiväisinä. Ensimmäisenä kurssipäivänä säädetään koneet ja käydään teoriassa läpi ekoajon periaatteita. Toisena päivänä metsätraktoreiden ja monitoimikoneiden kuljettajat harjoittelevat omilla koneillaan ja työmaillaan opettajien opastamana asioita. Ensimmäinen kurssi pidettiin Savukoskella 27.- 28.8.2009 ja seuraava on Jämsänkoskella 28. -29.9.2009. Ennen pilottikursseja kuljettajien työskentelyä on jo seurattua 1-2 viikkoa ja seurantaa jatketaan työnopastuksen jälkeen. Joensuun yliopiston tutkijat ovat mukana seurannassa, jolla pyritään selvittämään onko opastuksella ja koneiden säädöllä saatu aikaan oletettuja hyötyjä. Pilottikursseista saatujen kokemusten perusteella niitä kehitetään edelleen ja tavoitteena on, että kursseista tulisi osa metsäkoneopetuksen koulutustarjontaa. Lisätietoja: Hankintapäällikkö Juha Pyhäjärvi, Metsähallitus, puh. 0400 393 781

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.