Pyhä-Luoston uusi luonto- ja kulttuurikeskushanke käynnistyy

Pyhä-Luoston luonto- ja kulttuurikeskushanke on saanut lopullisen rahoituksen. Metsähallituksen hallitus teki investointipäätöksen kokonaisuudelle 21.5.2010. Kokonaisuuteen kuuluu keskuksen rakennushanke sekä siihen liittyvä näyttely ja toimintamalli -hanke. Uuden luonto- ja kulttuurikeskuksen toteutuminen on merkittävä edistysaskel Pyhä-Luoston luontomatkailun kehittämisessä ja se lisää alueen vetovoimaisuutta matkailukohteena.

Pyhä-Luoston luonto- ja kulttuurikeskuksen rakentamishankkeen budjetti on 3,7 milj. euroa, josta 2 milj. euroa on Työ- ja elinkeinoministeriön, 1,6 milj. euroa Ympäristöministeriön ja 0,1 milj. euroa Metsähallituksen omaa rahoitusta. Hankkeessa rakennetaan Pyhätunturin matkailukeskukseen uusi luonto- ja kulttuurikeskus, johon tulee mm. Metsähallituksen asiakaspalvelupiste ja siihen yhdistettynä kuntien matkailuinfo. Uuteen luonto- ja kulttuurikeskukseen rakennetaan kävijöille elämykselliset näyttely- ja oleskelutilat, kokous- ja koulutustiloja, toimistotiloja, sekä vuokrattavat ravintolatilat yrittäjälle. Verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa tulee olemaan Metsähallituksen tavoite myös mahdollisissa tulevissa luontokeskushankkeissa. Keskukseen luodaan uusi näyttely ja toimintamalli asiakaspalvelulle Pyhä-Luoston luonto- ja kulttuurikeskuksen näyttely tulee kertomaan Pyhä-Luoston kansallispuiston luonnosta. Hankkeessa suunnitellaan alueen matkailuyrittäjille Pyhä-Luoston kansallispuiston sertifioitujen oppaiden koulutuspaketti, mietitään toteutus luontokeskuksen piha-alueelle ja toteutetaan Luostolle pienempi opastuspiste. Näyttely- ja toimintamalli -hankkeen budjetti on yhteensä 550 000 euroa. Pääosa (80 %) rahoituksesta tulee Euroopan aluekehitysrahastolta ja valtiolta. Lopun rahoittavat hankkeeseen osallistuvat tahot: Metsähallitus, Kemijärven, Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnat, Geologian tutkimuskeskus, Lapin yliopisto, Itä-Lapin ammattiopisto ja Pyhä-Luoston matkailuyhdistys ry. Metsähallituksen tavoitteena on että luonto- ja kulttuurikeskuksessa vierailisi 50 000 kävijää vuodessa. Tulevassa näyttelyssä on tarkoitus tarjota kotimaisille ja ulkomaisille matkailijoille elämyksellistä tietoa Pyhä-Luoston kansallispuistosta ja muista alueen käyntikohteista. Tavoitteena on että luontokeskuksessa viihtyisi koko perhe vauvasta vaariin! Lisätietoja: Puistonjohtaja Hely Juntunen, Metsähallitus p. 0400 219 287 Erikoissuunnittelija Pia Jaakola, Metsähallitus p. 040 549 5560

Avainsanat:

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Multimedia

Multimedia