Pyöreän pöydän äärellä metsäsopua etsimässä

TIEDOTE Julkaistavissa 20.12.2002 klo 17.00 Pyöreän pöydän äärellä metsäsopua etsimässä - kansainvälisessä metsiensuojelukeskustelussa otettava eri näkökannat huomioon Metsähallitus isännöi perjantaina metsäsektorin pyöreän pöydän tapaamista Vantaalla. Tilaisuuteen kokoontui useita Metsähallituksen metsäteollisuusasiakkaita ja heidän saksalaisia asiakkaitaan sekä lisäksi maa- ja metsätalousministeriön, ympäristöministeriön, ympäristöjärjestöjen, metsänomistajien, metsureiden sekä metsäalan urakoitsijoiden edustajia keskustelemaan pohjoisen Suomen valtion metsien käytöstä ja suojelusta. Keskustelussa tarkasteltiin kaikkia kestävän metsätalouden ulottuvuuksia, ei pelkästään suojeluarvoja. Laajempaa tarkastelua oli toivottu, koska Greenpeacen aikaisemmin tänä vuonna Kainuuseen järjestämän retkeilyn anti koettiin yksipuoliseksi. Suomalaisen metsäteollisuuden asiakkaille pyrittiin selvittämään perusteellisesti Suomen metsien suojelutilanne 1990-luvulla tehtyine mittavine suojeluratkaisuineen ja niiden valmisteluprosesseineen. Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF toivat kokoukseen oman esityksensä, jossa ehdotettiin Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun täydentämistä sekä uuden työryhmän perustamista tätä tarkoitusta varten. Maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston päällikkö, metsäneuvoston puheenjohtaja Aarne Reunala toivotti kiinnostuneet tahot, myös kaikki ympäristöjärjestöt, tervetulleiksi mukaan metsäneuvoston työhön. "Metsäneuvosto on tämän kaltaisten asioiden käsittelylle juuri oikea foorumi", Reunala muistuttaa. Metsähallituksen metsien käyttöä suunnitellaan ns. luonnonvarasuunnittelun puitteissa avoimesti ja laaja-alaisesti metsän käyttäjiä kuunnellen. Alueittain tapahtuvassa suunnittelussa mukana ovat mm. metsätalouden, matkailun, luonnossa liikkujien, metsästäjien ja kalastajien edustajat sekä poronhoitoalueella myös porotalouden edustajat. "Uskon, että parhaillaan uudistustyön alla oleva suunnittelujärjestelmämme tarjoaa jatkossa entistäkin paremman työkalun valtion maiden käytön suunnitteluun", toimitusjohtaja Jan Heino kertoo. "Metsien suojelutilanne on pohjoisessa Suomessa on varsin hyvä. Lähivuosina metsien suojelun painopiste onkin Etelä-Suomen metsien uudenlaisessa vapaaehtoisuuteen ja joustavuuteen perustuvassa suojelussa. Yhteistyö metsistä kiinnostuneiden eri tahojen kesken on ensiarvoisen tärkeää. Me emme ei voi suojella metsiä yhden sidosryhmän ehdoilla", Heino toteaa. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jan Heino, Metsähallitus, gsm. 040 551 2984 Osastopäällikkö Aarne Reunala, Maa- ja metsätalousministeriö, gsm. 0400 437 222 Luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen, Ympäristöministeriö, gsm. 040 5061 172 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT01430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT01430/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa