Rovaniemen luontomatkailu tarvitsee kehittyäkseen yhteistä keskustelufoorumia

Luontomatkailuyritykset sekä Rovaniemen kaupunkia ympäröivien luontoalueiden omistajat ja hallinnoijat tulisi saada saman pöydän ääreen keskustelemaan ja kehittämään yhdessä alueiden käyttöä. Tällä hetkellä riittävää keskusteluyhteyttä ei ole ja sen koetaan hidastavan Rovaniemen mahdollisuuksia kehittyä vieläkin paremmaksi luontomatkailukohteeksi. Tämä käy ilmi Lapin yliopiston Matkailun ja liiketoiminnan laitoksella tehdystä tutkimuksesta.

Rovaniemeä ympäröivä luonto tarjoaa hyvät mahdollisuudet harjoittaa ja kehittää luontomatkailuelinkeinoa. Matkailutuotteista välittyvä luonnonläheisyys on yhä koettavissa kaupungin luontokohteissa. Ongelmana on riittävän keskusteluyhteyden puuttuminen yritysten ja maanomistajien tai hallinnoijien, kuten Rovaniemen kaupungin väliltä. Suurin osa matkailuyritysten käyttämistä luontokohteista ja reiteistä sijoittuu muualle kuin koskemattomaan luontoon. Maisemaa muokataan jatkuvasti ilman että matkailuelinkeinon näkemyksiä otetaan riittävästi huomioon. ”Yhteisellä keskustelufoorumilla eri näkemykset voitaisiin tuoda esille ja etsiä vaihtoehtoja, jotka palvelevat sekä maanomistajien tarpeita, luontomatkailuyrittäjiä että paikallisia luonnossa liikkujia.” Sanoo matkailututkija Outi Rantala Lapin yliopistolta. Kaikkiaan tutkimuksessa todetaan, että Rovaniemi esiintyy varsin kävijäystävällisenä luontomatkailukohteena. Se antaa selkeän vaihtoehdon tunturikohteille, jotka saattavat olla liian eksoottisia osalle matkailijaryhmistä. Oma erityisyys matkailualueena on kuitenkin pystyttävä tuomaan vielä paremmin esiin. Yhteistyö eri toimijoiden välillä ja innovatiivisuus esimerkiksi tuotteita ja reitistöjä suunniteltaessa nousevat keskeiseen asemaan kilpailussa tunturikeskusten kanssa. Luontolomia kaupunkikohteessa -tutkimus perustuu Lapin yliopiston matkailututkimuksen opiskelijoiden ryhmätöinä toteuttamiin kandidaatintutkielmiin. Opiskelijat ovat yhdessä haastatelleet Rovaniemen alueen luontomatkailuyritysten edustajia ja analysoineet lisäksi luontomatkailuyritysten esitteitä. Metsähallituksen luontoplvelut on toiminut tutkimuksen toimeksiantajana. Tutkimus on julkaistu Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja -sarjassa ja se on ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa: www.metsa.fi/julkaisut > Julkaisusarjat > Sarja A Lisätietoja: Assistentti Outi Rantala, Lapin yliopisto, p. 040 484 4202 Aluepäällikkö Sakari Kokkonen, Metsähallitus, p. 0400 241 411

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa