Saaristomeren kansallispuistoon kehitetään ympärivuotista matkailua ja palveluita veneettömille JULKAISUVAPAA 1.12.klo 10

JULKAISUVAPAA 1.12.klo 10 Tuoreen luontomatkailusuunnitelman avulla kehitetään Saaristomeren kansallispuiston ympärivuotista matkailua. Tavoitteena on lisätä kävijöiden mahdollisuuksia tutustua saaristoon tavalla, joka varjelee luontoa ja saaristolaiskulttuuria. Alueen matkailuun halutaan myös luoda uusia työpaikkoja.

Koska Metsähallituksen hallinnoimassa Saaristomeren kansallispuistossa ei ole asutusta, suunnittelualueeksi on valittu Saaristomeren biosfäärialue, jossa on useita rekisteröityjä yrityksiä. Metsähallitus on yhdessä matkailu- ja ympäristötoimijoiden kanssa ideoinut uusia matkailutuotteita veneettömille kävijöille ja ympärivuotiseen retkeilyyn. Seuraavaksi suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan yhteistyössä usean eri tahon kanssa. Toivelistalla on esimerkiksi uusia liikenneyhteyksiä saariston länsi- ja itäosien välille, ulkosaariston luontoa esitteleviä matkailutuotteita, paremmin asiakkaita palvelevia kansallispuiston rakenteita ja opasteita sekä oppaiden ja ammattiyrittäjiien koulutusta. Kolmelle alueen yritykselle PAN Parks -sertifikaatti Alueen matkailuyrittäjillä on mahdollisuus hakea omaa elinkeinoansa tukevaa kumppanuutta PAN Parks:in kanssa. Kumppanuuden kriteerit on määritelty luontomatkailusuunnitelmassa. Nyt PAN Parks -sertifikaatti on myönnetty kolmelle yritykselle: Backaro, Pensar Syd ja Skeppargården. Yritykset voivat käyttää PAN Parks –logoa markkinoinnissaan sekä saavat markkinointitukea verkostosta. Saaristomeren kansallispuisto on kuulunut vuodesta 2007 lähtien laadukkaasti hoidettujen ja erämaisten eurooppalaisten kansallispuistojen muodostamaan PAN Parks -verkostoon ja suunnitelma on osa eurooppalaisten verkoston jäsenyysprosessia. Saaristomeren kansallispuisto on ainoa verkoston merellinen kansallispuisto. PAN Parks -laatumerkki on osoitus erämaisuudesta, poikkeuksellisista luontoarvoista ja korkealaatuisista virkistyspalveluista. Kansallispuisto ja sen asiakkaita palvelevat matkailuyritykset ovat sitoutuneet toiminnassaan tukemaan luonnonsuojelua ja paikallisyhteisön elinvoimaisuutta. Luontomatkailu jo nyt merkittävä tulonlähde Kestävä luontomatkailu on jo nyt alueella merkittävä tulonlähde. Tutkimuksen mukaan Saaristomerelle valtion sijoittama euro tulee noin kymmenkertaisena takaisin alueen elinkeinoelämään. Saaristomeren kokonaistulovaikutus on 3,4 miljoonaa euroa ja kokonaistyöllisyysvaikutus 41 henkilötyövuotta. (Henkilötyövuosissa ei ole mukana Metsähallituksen omaa henkilöstöä) Saaristomeren luontomatkailusuunnitelman on laadittu Saaristomeren kansallispuiston yhteistyöryhmän ohjauksessa. Yhteistyöryhmässä oli 17 saariston eri tahon edustajaa. Suunnitelman toimeenpanoa ja päivittämistä seuraa jatkossa kutistettu Saaristomeren yhteistyöryhmä: Saaristomeren Biosfäärialue, Länsi-Turunmaan kaupunki, Turku Touring, Kemiönsaaren kunta, Saaristokeskus Korpoström, Merenkulkulaitos, Varsinais-Suomen liitto, Turun yliopiston täydennysoppilaitos ja Metsähallitus. Suunnitelman toimeenpano tapahtuu pitkälti hankkeiden avulla. Saaristomeren kansallispuisto perustettiin vuonna 1983 ja sitä hallinnoi Metsähallitus. Saaristomeren kansallispuiston tavoitteena on luonnonsuojelun lisäksi ylläpitää saaristokulttuuria sekä turvata perinteisiä luonnonkäyttömuotoja ja säilyttää elävää saaristoyhteisöä. Perinteisillä elinkeinoilla on pienenevä taloudellinen merkitys saaristossa, kun taas palvelu- ja matkailualalla perustetaan yhä enemmän yrityksiä. LISÄTIETOJA: Erikoissuunnittelija Laura Lehtonen, puh. 0400 172 572, laura.lehtonen@metsa.fi Puistonjohtaja Hanna Ylitalo, puh. 040 196 6584, hanna.ylitalo@metsa.fi Luontomatkailusuunnitelma: http://www.metsa.fi/sivustot/metsa/fi/Eraasiatjaretkeily/Virkistyskaytonsuunnittelu/Luontomatkailusuunnitelmat/Saaristomeri/Sivut/Saaristomerenlms.aspx www.panparks.org www.luontoon.fi/saaristomeri Paikallistaloudelliset vaikutukset: Kansallispuistot ja retkeilyalueet tuovat sijoitetut rahat moninkertaisesti takaisin: www.metsa.fi/ajankohtaista

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia