Sámi álbmotbeaivi Nuortabeale luondduguovddážis 6.2.2009

Vuohčus álbmotbeaivvi ávvudit Nuortabeale luondduguovddážis Táŋkaváris. Vuohču skuvla, Vuohču Sámiid searvi ja Nuortabeale luondduguovddáža oktasaš doaluid fáddán lea nuoraid jurdagat ja juoigan.

Ávvubeaivi álggahuvvo leavgga loktemiin luondduguovddáža šilljus bearjadaga 6. beaivve dmu 8.45. Sámi leaga lea njealji riikka sámiid oidnoseamos oktasaš čearddalašvuođa symbola.
Vuohču skuvlla unnimusat láidestit beaivvi oddosguvlui ja dan maŋŋá sámedikki vuohčulaš lahttu Petra Magga doallá ávvusága.
Dilálašvuođa jođihit Vuohču skuvlla oahppit sámegillii ja suomagillii, jođiheamis mánát muitalit álbmotbeaivvi ja sámi kultuvrra dovdoseamos iešvuođaid birra.
Ávvubeaivvis leat máŋggat lávlun- ja juoigančájáhusat. Vuohču juoigannieiddat rohttestit vuohčulas luđiid.
Dilálašvuođas olbmot besset maiddái oahppat luđiid guldaleami lassin. Luondduguovddáža plánejeaddji Kristiina Aikio oahpaha moadde ođđa persovdnaluođi Vuohču guovllus. Juoigan lea leamašan Vuohču guovllus vehá čihkosis mannan logijagiid áigge.
Dilálašvuođas oahpásmuvvet maiddái Sámedikki doaimmahan Oktavuohta-nettiaviisii.
Sámi soga lávlla mieđušta olbmuid gáfestallat ja herskostallat gáhkuin. Dilálašvuođa loahpas leat vel sápmelaš oanehis ealligovat, main fáddán lea ee. sámi nuorat ja boahttevuohta.
Buresboahtin!

Lassidieđut:
Plánejeaddji Kristiina Aikio, Meahciráđđehus, tel. 0205 64 7251.

Lassidieđut sámiid álbmotbeaivvis:
Nettiaviisa Oktavuohta (www.samediggi.fi)

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Tilaa

Liitteet & linkit