Siiddas geassit 2011: Ceavzit – muohttaga ja jieŋa lottit

Meahciráđđehusa luondduguovddáš Siiddas Anáris beassá geasiáigge oahpásmuvvat daidda lottiide, mat cevzet badjel dálvvi davvin. Markus Varesvuo Ceavzit-čájáhus rahppojuvvo 27.5.2011. Čájáhus lea oaidninláhkai čakčamánu loahpa rádjai. Čájáhus čiekŋuda bures luondduguovddáža bissovaš čájáhusaid sisdoalu, mas olbmuin lea vejolašvuohta oahpásmuvvat jahkodatmolsašuvvamii ja eallima vuogáiduvvanvugiide.

Davviguovlluid dálvi lea goavis ja dat čuohcá garrasit hutkámusge loddái. Máŋggat šlájat cevzet badjel dálvvi nu, ahte fárrejit dálvái lullelii muhto viehka máŋga šlája leat vuogáiduvvan garra dálvái. 

”Dálvi lea čáppa áigodat – muohttagis bohciidit fiinna čuovgadilit ja muohta fállá čuovgagovvejeaddjái ollu miellagiddevaš govvenvejolašvuođaid sierralágan elemeanttaid hámis”, muitala Varesvuo ja joatká  ahte ”Muohtti, jiekŋa, bihci, skálvvit, muohttaga hábmen eará hámit ja sierralágan bajildusat fállet čáppa ja máŋggalágan vuogas vugiid deattuhit lottiid beaivválaš buđaldemiid ja dramáhtalaš bottuid.”

Dálvit čuovga sáhttá leat erenoamáš dássit, go dat dávista českes muohtaeatnamis áibmui, goas čuovga deaivá loddái vuohkkaseamos vuogi mielde sihke bajil ja vuolil, eaige govvii šatta menddo čielga čuovga- ja suoivvaearut, vaikko livččii man šearádat. Muohttaga geažil meahcis lea dan mađe čuovga ahte skábmaguovdilge sáhttá govvet buriid loddegovaid.

Čuovgagovvejeaddjái dálvi lea erenoamáš buorre áigi; lottiide dat lea goaves heakkasceavzindoarru, mas gávdnojit goittot maiddái vuoitit – davvilundui leat báhcán eallit dušše dat buot ceavzilepmosat. 

Markus Varesvuo lea okta Suoma njunušluondogovvejeaddjiin ja loddegovvema spesialista

Markus Varesvuo lea juo gánddažin buđaldišgoahtán lottiiguin, ja loddegovvemis šattai sutnje ámmát 2005:s. Son lei moadde jagi dan ovdal vuoitán International Wildbird Photographer of the Year -bálkkašumi ja lei ná šaddan viidáseappotge dovddusin. Dasa lassin son lea jahkásaččat bálkkašuvvon eurohpálaš luondogovvengilvvuin, mii lea dahkan su riikkaidgaskasaččat dovddusin. Maŋimuš vuoitun sus lea Lottit-ráiddu váldobálkkašupmi Eurohpá nubbin deháleamos luondogovvengilvvus, man duiskalaš Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (GDT) -searvi jahkásaččat lágida. 

Lassedieđut:

Čuovgagovvejeaddji Markus Varesvuo tel. +358405033831

Spesiálaplánejeaddji Pasi Nivasalo tel. +358405263392

Lassedieđut Markus Varesvuo dujiin ja govvenkarrieras:

Markus Varesvuos leat almmustuvvan njeallje girjji: Lintuvesien äärellä, Selviytyjät – lumen ja jään linnut (Pertti Koskimies nubbin dahkkin), Linnut vauhdissa (eará dahkkit Arto Juvonen, Tomi Muukkonen ja Jari Peltomäki) ja Lintukuvauksen käsikirja (eará dahkkit Bence Máté ja Jari Peltomäki). Čakčat 2011 almmustuvvá  vuosttas olgoriikalaš duodji, Birds: Magic Moments brihttalaš New Holland Publishers -goasttideaddjis sihkeTammis Linnut lumen valossa (eará dahkkit Arto Juvonen, Tomi Muukkonen ja Jari Peltomäki).

2005:s Markus Varesvuo vuođđudii Arto Juvoneniin oktasaš www.lintukuva.fi-siidduid. Fidnui searvvaiga dalán maiddái govvejeaddjikollegat Tomi Muukkonen ja Jari Peltomäki, sihke Hannu Jännes, gean loddejienat dievasmahttet govvamateriála. Ovttas dát njeallje čuovgagovvejeaddji sáhttet fállat viehka vuđolaš govvaarkiivva Eurohpá lottiin: ovdalis máinnašuvvon neahttasiidduin gávdnojit dán áigge lagabui 36.000 gova 536 šlájas.

Markus Varesvuo lea maiddái okta Wild Wonders of Europe -prošeavtta govvejeaddjiin. Prošeavtta birra gávdnojit lassedieđut čujuhusas www.wild-wonders.com.

Metsähallitus, Ylä-Lapin luontokeskus Siida, Inarintie 46, 99870 INARI

Metsähallitus on luonnonvara-alan palveluja tuottava valtion liikelaitos, jolla on liiketoimintaa ja julkisia hallintotehtäviä. Toimialueeseemme kuuluvat metsätalous, luonnonsuojelu- ja valtion retkeilyalueiden hoito, retkeilypalvelut, luontomatkailuliiketoiminta, metsästys- ja kalastus valtionmailla, maa-aineksen jalostus ja myynti, maakauppa- ja maanvuokrausliiketoiminta, sekä taimi- ja siemenliiketoiminta. Luonnonvarojen kestävä ja ympäristötietoinen käyttö sekä suojelu on ollut Metsähallituksen toimialana jo 150 vuoden ajan. Toimintamme perustana on valtionmaiden tuloksellinen kokonaishallinta, ja asiakkaitamme ovat niin kansalaiset kuin suuryrityksetkin.

Avainsanat:

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit