Simojärvi – Soppana ulkoilualueen käyttöä ja kävijöitä tutkitaan

Simojärvi – Soppana ulkoilualueella toteutetaan kävijätutkimus kesän 2008 aikana. Kesäkuun alussa alkava kävijätutkimus on alueen ensimmäinen. Työ toteutetaan haastattelututkimuksena, jossa kävijöitä pyydetään vastaamaan muutaman sivun lomakkeeseen paikan päällä. Tavoitteena on tehdä haastatteluja kesäkuusta lokakuuhun lähes joka päivä, jotta saadaan edustava aineisto kaikista kävijäryhmistä. Haastatteluja tekevät Lapin luontopalveluiden kesätyöntekijät Noora Jäppinen ja Heikki Seppänen sekä puistomestari Aimo Lehto ja suunnittelija Olli Vainio. Aineistoa kerätään 15.10.2008 saakka.

Tutkimuksessa saatua aineistoa käytetään pohjatietona alueen hoidon ja käytön suunnittelussa, joka aloitetaan lähivuosina sekä retkeilypalvelujen kehittämisessä ja kohdentamisessa paikkoihin, joissa niillä on kysyntää. Jatkossa tutkimus tullaan tekemään n. viiden vuoden välein. Tutkimusten avulla pystytään seuraamaan sitä kuinka alueen kävijät, mielipiteet ja aktiviteetit muuttuvat.

Metsähallituksen ylläpitämä Simojärvi-Soppana ulkoilualue sijaitsee Ranualla. Simojärvi on Suomen 50. suurin järvi, jonka kirkkaat vedet houkuttelevat äärelleen. Simojärven alueesta suuri osa on mukana rantojensuojeluohjelmassa, jonka mukaan maamme arvokkaimmat rannat säilytetään rakentamattomina. Soppanan alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Simojärven ja Soppanan alueista huomattava osa kuuluu myös Natura 2000 -alueverkostoon.

Simojärven ja Soppanan alueet soveltuvat hyvin päiväretkeilyyn, Tästä näkökulmasta alueita on jo kehitetty viime vuosina paljon. Reittejä ja rakenteita on kunnostettu ja alueen viitoitus on uusittu. Uusia opastus- ja lähtöpaikkoja on rakennettu. Ulkoilualueelta kulkee retkeilyreitti Korouomaan. Tulevana kesänä alueella toteutetaan kävijätutkimuksen lisäksi kulttuuriperinnön inventointi, jolla selvitetään alueen muinaisjäännöskantaa sekä historiallisen ajan kohteita.

Lisätietoja: Suunnittelija Olli Vainio, puh 0400 925 074 (sähköposti: olli.vainio(at)metsa.fi)
Lisätietoja alueesta: www.luontoon.fi/simojarvijasoppana

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.