Suojelualueiden metsien ennallistamisen hyödyt puntarissa

KUTSU TIEDOTUSVÄLINEILLE 12.1.2006

Toivotamme tiedotusvälineet tervetulleiksi seuraamaan metsien ennallistamisseminaaria, joka järjestetään 17.1.2006 Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla klo 09:00-16:30. Seminaarin ohjelma on liitteenä. Seminaarin yhteydessä tiedotusvälineillä on tilaisuus tavata ennallistamisen ekologian tutkijoita ja toteuttamisen vastuuhenkilöitä. Maan johtavat metsäekologian asiantuntijat ja tutkijat kertovat metsien ennallistamisseminaarissa, mitä metsien ennallistamisen uusimmista tutkimustuloksista. Ennallistamisseminaarin järjestää ympäristöministeriön toimeksiannosta Metsähallituksen asetettama Luonnonsuojelualueiden ennallistamis- ja hoitotoimien seurantaryhmä siinä edustettujen tahojen ja Metsä-LIFE-hankkeen kanssa. Seminaarin lopuksi näytetään uunituore Ismo Tuormaan ohjaama ”Luonto palaa” -AV-ohjelma (15 min.). Ohjelmassa esitellään monipuolisesti ennallistamisen tavoitteita ja käytäntöä. Ohjelmaa käytetään Metsähallituksen luontopalvelun asiakaspalvelupisteissä opastustarkoituksiin. Metsähallitus on parantanut luonnonsuojelualueiden metsäluonnon laatua ennallistamalla metsiä METSO-toimintaohjelman (http://www.mmm.fi/METSO/) ja EU:n LIFE Luonto -rahoituksen turvin. Metsien ennallistamisella tarkoitetaan luonnontilaisten metsien rakennepiirteiden lisäämistä luonnonsuojelualueiden entisiin talousmetsiin. METSOn tavoitteiden mukaisesti Metsähallitus ennallistaa suojelualueiden metsiä noin 16 500 ha vuosien 2003–2012 aikana. Vuoden 2005 loppuun mennessä tavoitteesta oli saavutettu lähes 6 000 ha. Metsien ennallistamismenetelminä käytetään polton lisäksi lahopuun lisäämistä ja nuorten metsien puuston rakenteen monipuolistamista eli pienaukotusta. Tehokkaan metsienhoidon seurauksena Suomen metsissä on kuolleen lahoavan puun niukkuus sekä myös metsäpalojen puuttuminen monille lajeille tuhoisaa. Ennallistamalla on ollut mahdollista lisätä suojelualueilla hallitusti niin lahoavan puun määrää kuin palaneen metsän pinta-alaakin. Ennallistamista suojelualueiden metsien monimuotoisuuden turvaajana puoltavat monet tutkimukset ja selvitykset. Lisätietoja seminaarista: Erikoissuunnittelija Jussi Päivinen, puh. 040 866 9346 Metsähallituksen luontopalvelut, luonnonsuojelun ohjausyksikkö

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit