Suomen ja Itävallan metsähallituksille yhteisyritys: Metsäpalveluita markkinoidaan Keski- ja Itä-Eurooppaan

Suomen ja Itävallan metsähallituksille yhteisyritys: Metsäpalveluita markkinoidaan Keski- ja Itä-Eurooppaan Metsähallitus ja Itävallan valtion metsistä vastaava osakeyhtiö ÖBf AG (Österreichische Bundesforste AG) perustavat kansainvälisiin metsäpalveluihin keskittyvän yhteisyrityksen nimeltään Foria-ÖBf GmbH. Keski- ja Itä-Eurooppaan toimintansa keskittävän yhtiön tavoitteena on saavuttaa keskeinen asema alueen metsäpalvelutoiminnoissa vuoteen 2007 mennessä. Liikevaihtotavoitteeksi on asetettu 45 miljoonaa euroa. Foria-ÖBf:n toiminta-ajatus on tarjota kokonaisvaltaisia metsäpalveluita. Kohderyhmänä ovat metsää omistavat valtiot, yhteisöt sekä yritykset. Palvelut vaihtelevat puukaupasta koko metsäomaisuuden hoitoon sisältäen muun muassa metsänhoidon, monikäytön ja puunkorjuun. Puukaupassa Foria-ÖBf tavoittelee miljoonan kuutiometrin vuositasoa ja puuta tarjotaan niin paikallisille sahoille kuin kansainvälisille metsäyhtiöillekin. Keski- ja Itä-Eurooppa on valittu kohdealueeksi useista syistä. "Markkinat kasvavat tällä alueella nopeammin kuin muualla Euroopassa, metsäteollisuuden investointien odotetaan kasvavan ja tällä alueella on hyvät mahdollisuudet kehittää metsätaloutta", ÖBf:n toimitusjohtaja Georg Erlacher sanoo. Yksittäisistä maista Foria-ÖBf:ää kiinnostaa esimerkiksi Puola, Romania ja Ukraina. "Käytyjen neuvotteluiden ja yhteydenottojen perusteella palveluistamme ollaan kiinnostuneita", Erlacher lisää. Metsähallitus ja Itävallan ÖBf omistavat kumpikin 50 % uudesta yhteisyrityksestä. Foria-ÖBf:n toimisto perustetaan Itävaltaan. Yhtiö perustetaan ja sen organisoinnista päätetään lähiviikkoina. Ensimmäiset maatoimistot kohdemaihin perustettaneen vielä tänä vuonna. "Meillä on pitkä kokemus kestävän ja monipuolisen metsätalouden harjoittamisesta niin Skandinaviassa kuin Keski-Euroopassa", Metsähallituksen toimitusjohtaja Jan Heino perustelee uuden yrityksen vahvuuksia. "Puun hankintaa ja logistiikkaa on kehitetty hyvin pitkälle, samoin ympäristöasioiden yhdistäminen käytännön metsätalouteen kuuluu ydinvahvuuksiimme. Näin Foria-ÖBf on valmis vastaamaan niihin odotuksiin mitä metsää omistavilla yhteisöillä on Keski- ja itäisessä Euroopassa", hän sanoo. ÖBf hoitaa Itävallan valtion metsiä pitkälle samalla tavalla kuin Metsähallituskin Suomessa ja sillä on samansuuntaiset tavoitteet. ÖBf onkin tässä mielessä ideaalinen kumppani Metsähallitukselle, Heino lisää. ÖBf:n liikevaihto vuonna 2001 oli 144 miljoonaa euroa. Metsähallituksen liikevaihto viime vuonna oli 235 miljoonaa euroa. Heino kertoo yhteisyrityksen olevan osa kannattavaan kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävää Metsähallituksen kehittämisstrategiaa joka hyväksyttiin viime vuonna hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Yhteisyrityksen nimessä oleva Foria viittaa Metsähallituksen uuteen tulosalueeseen. Alkuvuodesta toimintansa aloittanut Foria tarjoaa metsäomaisuuden hoidon palveluita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jan Heino, p. 0205 64 4201 Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, p. 0205 64 4224 Kommentit ÖBf:stä: ÖBf:n tiedotuspäällikkö Bernhard Schragl, p. +43 2231 600215 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/20/20020620BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/20/20020620BIT00240/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.