Teekkarit etsivät uusia ratkaisuja matkailukeskusten kaavoitukseen

Julkisuuteen 7.3.2007 klo 15:00

Teknisen korkeakoulun arkkitehtiopiskelijat etsivät Ylläksellä uusia ratkaisuja pohjoisten matkailukeskusten rakentamiseen. Viisi seitsenhenkistä opiskelijaryhmää ideoi arktista asemakaavaa ainutlaatuisella kenttätyöjaksolla Lapissa 5.-9.3.2007. Kenttätyö on osa yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssia, jonka Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun laboratorio järjestää yhteistyössä Metsähallituksen Laatumaan, Kolarin kunnan ja Ylläksen kaavoituksessa mukana olevien muiden tahojen kanssa.

Laatumaan johtaja Antero Luhtion mukaan tavoitteena on löytää uusia, raikkaita ratkaisuja matkailukeskusten kaavoitukseen. Voimakkaasti kasvavien keskusten rakennettu ympäristö luo keskeiset puitteet matkailijoiden viihtyvyydelle, hyvä rakennettu ympäristö voi jatkossa Luhtion mukaan muodostua jopa kilpailueduksi. Metsähallituksen Laatumaa on yksi Lapin hiihtokeskusten suurimpia maanomistajia.

Kurssin vetäjän Juhani Karangan mukaan opiskelijat lähestyvät asemakaavoitusta kokonaisvaltaisesti sekä teoriassa että käytännössä. Luennoilla kurssilaiset ovat tutustuneet mm. meneillä olevaan Ylläksen kaavoitusprosessiin, Lapin kulttuuriin ja maisemiin, ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, Lapin matkailukeskusproblematiikkaan, tulevaisuuden asumisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksiin sekä tarpeeseen ideoida uutta kyläarkkitehtuuria. Ryhmätöissä opiskelijat syventävät luentojen teemoja ja laativat alan ammattilaisten ohjauksessa harjoitustyönä asemakaavan.

Ideavaiheen suunnitelmat esiteltiin maanantaina 5.3.2007 kunnan edustajille ja keskeisille toimijoille, ja loppuseminaari pidetään perjantaina 9.3.2007 klo 13 hotelli Ylläs Saagassa.


Lisätietoja:

Sture Lindfors, Laatumaa, gsm 040 725 2116
Juhani Karanka, TKK, arkkitehtiosasto, gsm 050 561 2519

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.