Teknologisia ratkaisuja turvemaiden puunkorjuuseen

TIEDOTE 10.10.2007
Julkaisuvapaa klo 14.00

Ojitetuilla turvemailla on tärkeä merkitys puuraaka-aineen lähteenä etenkin tilanteessa, jossa kotimaiselle puulle on kasvavaa kysyntää. Metsähallitus on mukana projektissa, jossa etsitään uusia ratkaisuja turvemaiden puunkorjuuseen sulan maan aikana. Yhteisprojektissa on kehitetty ratkaisuja, joissa hyödynnetään käytössä olevaa metsäkonekalustoa. Yhteistyöhankkeen takana ovat Metsähallitus, Ponsse Oyj ja Metsäntutkimuslaitos Metla.

Turvemaiden puunkorjuussa ongelmana on maan heikko kantavuus sulan maan aikana. Projektista saatujen tulosten perusteella metsäkoneiden turvemaakelpoisuutta voidaan parantaa tavalliseen metsäkoneeseen asennettavalla lisävarustuksella.

- Metsähallituksen näkökulmasta projektista saadut tulokset ovat erittäin hyödyllisiä. Lähes viidesosa valtion mailta korjattavasta puusta kasvaa heikosti kantavilla mailla ja siksi näille kohteille sopivan korjuutekniikan kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, sanoo hankintajohtaja Jussi Kumpula.

- Pehmeälle maalle soveltuvan erikoiskaluston kehittäminen on osoittautunut ongelmalliseksi. Projektissa on etsitty ratkaisuja, joissa voidaan hyödyntää yleisesti käytössä olevaa konekalustoa. Maastokokeet ovat osoittaneet, että metsäkoneisiin asennettava lisävarustus mahdollistaa kannattavan ja ympäristöystävällisen puunkorjuun myös heikosti kantavilla mailla, sanoo projektipäällikkö Tore Högnäs Metsähallituksesta. Kokemukset kehittämisprojektista ovat olleet Högnäsin mukaan siinä määrin kannustavia, että Metsähallitus osallistuu vastaisuudessakin yhteystyöprojekteihin eri konevalmistajien kanssa.

Käytännön ratkaisujen ohella projektissa on haettu lisätietoa myös työmaasuunnitteluun, töiden ajoitukseen ja kohdevalintaan. Samalla pyritään vaikuttamaan myös puunkorjuuyritysten osaamistasoon ja valmiuksiin. Keväällä 2007 alkaneen ’Nykykalustolla turvemaiden puunkorjuuseen’ -projektin loppuraportti julkaistaan loppuvuodesta.


Lisätiedot:
Jussi Kumpula, Hankintajohtaja, Metsähallitus, puh. 0400-388 614,
Tore Högnäs, Projektipäällikkö, Metsähallitus, puh. 0400-280 549
Johanna Konttila, Tiedottaja, Metsähallitus, puh. 0205 64 4211, 040-352 8899, johanna.konttila@metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit