Tiedote: Perämeren alueen merenpohjan maa-ainesten noston ympäristövaikutusten arviointi on käynnistynyt

Julkaisuvapaa: 12.6.2007

Morenia Oy on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, jossa selvitetään mahdollisuudet nostaa merenpohjan hiekka- ja sora-ainesta neljästä kohteesta Perämeren rannikolla. Ohjelmassa arvioidaan myös mahdollisia aineksen nostosta ja merikuljetuksesta sekä maihinottopaikkojen satamatoiminnoista koituvia ympäristövaikutuksia.

Keskeisillä maa-ainesten käyttöalueilla Perämeren rannikon tuntumassa on lähitulevaisuudessa odotettavissa niukkuutta luonnon hiekka- ja sora-aineksesta sekä sorajalosteista. Morenia Oy on kartoittanut viime vuosina merenpohjan hiekka- ja sorakerrostumia Perämeren rannikon läheisyydessä. Selvitysten perusteella on päätetty käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa tarkastellaan merenpohjan maa-aineksen noston mahdollisuuksia ja toiminnasta koituvia ympäristövaikutuksia.

Mahdollisen aineksen noston vaikutuksia selvitellään Suurhiekan-Pitkämatalan alueella Iin ja Simon kuntien vesialueella, Merikallojen alueella Hailuodon kunnan vesialueella, Tauvon edustan merialueella Siikajoen ja Raahen vesialueilla sekä Yppärin edustan merialueella Pyhäjoen kunnan vesialueella. Mahdolliset kohteet sijoittuvat 10-30 kilometrin etäisyydelle rannikosta ja veden syvyys selvitettävillä kohteilla vaihtelee noin kahdeksasta 25 metriin.

Mahdollisina aineksen maihinottopaikkoina selvitetään tässä vaiheessa Kemin Ajoksen, Oulun Vihreäsaaren, Raahen Rautaruukin/Lapaluodon ja Kalajoen Rahjan satamien edellytyksiä ottaa maa-aineksia vastaan. Satamien alueella ja ympäristössä selvitetään mm. aineksen käsittelyn ja varastoinnin vaikutuksia, maisemavaikutuksia sekä liikennevaikutuksia.

Kuluvan avovesikauden aikana kohteilla tehdään vielä täydentäviä luotauksia ja näytteenottoa. Selvitettävillä kohteilla on tehty kesällä 2006 sukellustutkimuksia pohjan laadun, kasvillisuuden ja eläimistön selvittämiseksi. Pohjan laadun tutkimukset jatkuvat tänä kesänä video- ja sukellustutkimuksilla.

Hankkeessa tarkastellaan kolmea vaihtoehtoa, 1) maa-ainesten hyödyntämistä kaikilta kohteilta, 2) maa-ainesten hyödyntämistä yhdeltä selvitettävistä kohteista ja 3) hanketta ei toteuteta eli merenpohjan aineksia ei oteta ollenkaan.

YVA-menettely käynnistyy arviointiohjelman laatimisella. Arviointiohjelma sisältää kohteiden nykytilan kuvauksen sekä tiedot siitä, mitä vaikutuksia selvitetään ja miten selvitykset ja arvioinnit tehdään. Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Yhteysviranomainen järjestää nähtävilläoloaikana yleisötilaisuuksia, joissa arviointiohjelmaa esitellään. Tämän vaiheen jälkeen seuraa varsinaisen vaikutusarvioinnin laatiminen. YVA-menettely päättynee kesällä 2008.

Lisätietoja:
Morenia Oy toimitusjohtaja Pertti Oikarinen, puh. 0205 64 6628
FCG/Suunnittelukeskus Oy suunnittelupäällikkö Hannu Kemiläinen, puh. 010 409 6223

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit