TIEDOTE Oulanka-Paanajärvi – luonnosta ja yhteistyöstä mahdollisuuksia

15.5.2006

Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen muodostama puistopari on ainutlaatuinen erämaisen luonnon kokonaisuus ja luontomatkailukohde. Käynnissä oleva Interreg –hanke syventää yhteistyötä tavoitteenaan vahvistaa puistoparin asemaa alueen tärkeimpänä luontomatkailun voimavarana. Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen yhteistyö aloitettiin yli kymmenen vuotta sitten. Yhteistyötä jatkaa Euregio Karelia Naapuruusohjelmaan kuuluva kaksivuotinen (2005-2007) Interreg-hanke: Oulanka-Paanajärvi – erämaita, elämyksiä ja hyvinvointia. Hanketta hallinnoi Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut, ja sen toteutuksessa ja rahoituksessa ovat mukana matkailun, tutkimuksen ja paikallisten kuntien edustajat. Hankkeen päärahoitus muodostuu Euroopan aluekehitysrahaston osuudesta ja kansallisesta ympäristöministeriön vastinosuudesta. Hankkeen tavoitteena on luontomatkailun edellytysten parantaminen puistoparin palveluita kehittämällä. Tämä edesauttaa työllistymis- ja yrittäjyysmahdollisuuksien luomista. Luonto on kaikkialla maailmassa luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön perusta. Siten luontomatkailun tulee olla luontoarvoja vaarantamatonta ja paikallista kulttuuria kunnioittavaa. Hankkeessa selvitetään luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön kestävyyttä Oulangan kansallispuistossa tulevaisuuden kehittämistarpeita varten. Luontomatkailun kansainvälistyessä ja kysynnän muuttuessa edellytetään yhä enemmän kohteisiin erikoistuneita oppaita ja kohdekohtaista tietoa. Hankkeessa kehitetään oppaiden koulutusjärjestelmä sekä periaatteet, joilla oppaat voidaan sertifioida Oulangan kansallispuiston oppaiksi. Lisäksi toimitetaan vuonna 2006 viisikymmenvuotistaivaltaan viettävän Oulangan kansallispuiston historiakirja. Hankkeessa matkailijoille tuotetaan tietoa alueen luontoarvojen monipuolisuudesta ja kannustetaan heitä tutustumaan laajasti alueen luontokohteisiin. Tällä pyritään välttämään tiettyjen alueiden ruuhkautuminen ja kuluminen. Tätä tarkoitusta varten hanke perustaa elektronisia infopisteitä ja tuottaa luontovalistus- ja retkeilyopastusaineistoa. Lisätietoja: Sanna-Kaisa Juvonen, projektipäällikkö, puh. 0205 64 6836 Oulanka-Paanajärvi – erämaita, elämyksiä ja hyvinvointia -hanke

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.