Toimitusjohtaja Jan Heino Kirjakkalan avajaisissa: Metsien virkistyskäyttö ja luontomatkailu Metsähallituksen metsien tä

Toimitusjohtaja Jan Heino Kirjakkalan avajaisissa: Metsien virkistyskäyttö ja luontomatkailu Metsähallituksen metsien tärkeä käyttömuoto Metsähallituksen toimitusjohtaja Jan Heino mukaan Metsähallituksen talousmetsät sopivat hyvin myös virkistyskäyttöön. Luonnon- ja ympäristönhoitoon on panostettu viime vuosina ja tavoitteena on metsien aito monikäyttöisyys. Heino puhui metsien virkistyskäytöstä ja luontomatkailusta Perniössä, Teijon retkeilyalueella Kirjakkalan ruukkimiljöön saneerauksen valmistumisjuhlassa. Suomalaisten jokapäiväisessä virkistäytymisessä yhtä tärkeitä kuin pelkästään virkistykseen varatut alueet - kuten kansallispuistot - ovat asuinpaikan lähimetsät. Lähimetsissä liikkuminen on virkistävää ja palkitsevaa edellyttäen, että niissä on toimivat rakenteet, polut ja tulipaikat. Suurin osa suomalaisista pitääkin hyvin hoidettuja talousmetsiä erinomaisina virkistysalueina. Metsissä liikkuminen voi tarjota tulevaisuudessa myös elinkeinon yhä suuremmalle joukolle suomalaisia. - Tiukasti säänneltyjen erityisalueiden, kuten kansallispuistojen, lisäksi erityisesti luontomatkailuyrittäjät tarvitsevat alueita, joilla he voivat sekä kehittää uusi tuotteita ja elämyksiä että tarjota asiakkailleen luontoelämyksiä. Heille mahdollisuus järjestää asiakkailleen kuljetuspalveluita koiravaljakoin tai moottorikelkoin tai ruokailun joustava järjestäminen sekä tulenteko ovat perustekijöitä yritystoiminnan onnistumisessa. Jotta luontomatkailuun asetetut toiveet toteutuvat, on tällaisia alueita oltava heidän käytössään ympäri maata, muistutti toimitusjohtaja Heino puheessaan. Heinon mukaan Lapin matkailukeskuksista on vuosien kokemus intensiivisen luontomatkailun ja metsien muun käytön yhteensovittamisesta. Koiravaljakko- ja moottorikelkkareitit, hiihtoladut, hakkuut, riista- alueet, porojen laitumet sekä luontokohteet sopivat kaikki Metsähallituksen metsiin, mutta yhteistyötä niiden yhteensovittaminen vaatii. Yhteensovittaminen edellyttää eri käyttäjien tarpeiden tuntemista, kehittynyttä suunnittelujärjestelmää sekä yhteistyökykyä ja -halua. Avoin ja vuorovaikutteinen osallistava suunnittelu on ollut Metsähallituksessa käytössä jo vuosia. Erinomaisia esimerkkejä metsien aidosta monikäytöstä ovat Evon retkeilyalue sekä sen terhakka "pikkuveli" Teijon retkeilyalue. Retkeilyalueet voivat parhaimmillaan toimia sellaisina monikäyttöalueina, joita etenkin Etelä-Suomeen tunnutaan juuri nyt tarvittavan. Parhaillaan työtään päättelevän Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunnan työn erääksi keskeiseksi teemaksi on noussut myös metsien virkistyskäytön turvaaminen. Metsähallitus ottaa mielellään vastaan haasteen siitä, että sen metsät tulevaisuudessakin tarjoavat virkistysmahdollisuuksia kaikille suomalaisille. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jan Heino p.0205 64 4201 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/13/20020613BIT00660/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.